HER-VERDELEN IS NODIG

HER-VERDELEN IS NODIG

Broederlijk Delen streeft naar een samenleving van het genoeg
Je deelt dromen, een glimlach, lief en leed, de toekomst, delen doet goed. Broederlijk Delen voert dit jaar campagne rond het thema “delen”. Economische groei als oplossing om iedereen op aarde een waardig leven te bieden, blijft een dominant idee. Maar voor Broederlijk Delen is het duidelijk dat die obsessie meer en meer de draagkracht van onze planeet overstijgt en de ongelijkheid wereldwijd doet toenemen. Broederlijk Delen kiest voor een ander soort ontwikkeling en voor een nieuwe manier van leven. Blijven groeien is immers niet langer de oplossing om voor alle 7,7 miljard mensen een menswaardig bestaan te bieden. Samen met onze partners in Zuid en Noord streven we naar een “samenleving van het genoeg”, een manier van leven die ook nog toekomst biedt aan onze kinderen en kleinkinderen en aan iedereen de kans geeft “een goed leven” te leiden. Daarom is het nodig dat de rijkdom van onze planeet beter verdeeld wordt. We moeten dus werken naar een systeem dat gebaseerd is op her-verdeling in plaats van op groei.   
Onze partners in het Zuiden zijn hiervoor onze inspiratiebron. Een samenlevingsmodel waarbij de gemeenschap centraal staat, is bij hen meestal veel sterker verankerd. Zoals onze partners in het Zuiden geloven we sterk in de kracht van burgerinitiatieven en de impact die we als individuele burger kunnen hebben door ons individuele gedrag aan te passen. Maar het blijft ook de opdracht van beleidsmakers, overheden lokaal, nationaal en internationaal om een rechtvaardiger beleid te voeren dat een goed leven voor iedere mens binnen de grenzen van de planeet mogelijk maakt.
Her-verdelen dus, want delen doet goed, ook met het Zuiden. Dat kan via BE12 0000 0000 9292.
 
(Wies Merckx)