GEVEDERD KERKBEZOEK
Pinksterwonder in de kerk van Melsen ???
 
4 juni 2022, eerste zaterdag van de maand en dus om 18.00 uur gebedsviering in de kerk van Melsen. De Pinksterteksten, uit de Handelingen der Apostelen, uit de brief van Paulus aan de Korintiërs, uit het evangelie volgens Johannes, die teksten zijn gelezen.
In de bezinning is op passende wijze de kracht van de ‘Geest’ onderstreept.
In de voorbeden vraagt lector Elien dat God, Schepper en Geest over de mensen mag komen.
Precies op dat moment komt, heel rustig, heel parmantig, een duif de kerk binnengewandeld.
In Melsen doen we mee aan het ‘Openkerkenweekend’. Vandaar wellicht dat de toegangsdeur uitnodigend open staat. De duif moet geen mirakel verrichten om binnen te komen. De duif gaat tot in het koor van de kerk, kijkt vriendelijk om zich heen, ziet dat alles goed is en verlaat even parmantig en even rustig de kerk.
Wij moeten toegeven dat de duif niet integraal wit was en ze vloog ook niet doorheen de kerk. Maar, toch was iedereen aangenaam verrast.
Wij straalden en, vervuld van de ‘Geest’, trokken we weer huiswaarts.

Niet miraculeus, wel Pinksterwonderlijk.

Jaak
 

Zoeken

Dekenaal nieuws