Gebedsweek voor de eenheid onder de christenen 

Gebedsweek voor de eenheid onder de christenen 
18-24 januari 2021 

"Blijf in mijn liefde en je zal veel vrucht dragen," is de oproep die centraal staat tijdens deze Gebedsweek. Het is een oproep van Jezus zelf uit het evangelie volgens Johannes (15,5-9). 
  
De gebedsbrochure voor deze week is samengesteld door de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland). Deze gemeenschap wijdt zich al sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed.  

Je kan de brochure downloaden op www.weekvangebed.nl/blijfinmijnliefde 

In deze coronatijd zorgt het Interkerkelijk beraad Gent (IKB) voor de opname van een gebedsviering met de bisschop en voorgangers van de christelijke kerken in Gent. Elke kerkgemeenschap zal ze delen via haar media.

Bisdom Gent Nieuwsbrief