Gebedsgroep Merelbeke-Centrum

Gebedsgroep Merelbeke-Centrum

De eerstvolgende bijeenkomst van de Gebedsgroep Merelbeke-Centrum is op zondag 06 september met als thema:

De deugd van dragende Dienstbaarheid, kan ons bevrijden van alle duivelse krachten. 
Zeven belangrijke Franciscaanse punten van Nederigheid en Dienstbaarheid, kunnen ons hierbij helpen.
Uit de Wijsheidspreuken van Franciscus van Assisi, leren wij : Het is een belangrijk punt om te beseffen dat alle talenten in ons, niet van ons zelf komen. Het zijn geschenken, gaven van God, die in ons werkt, in onze ziel, ons geweten en die mogen wij benutten naar best vermogen,
dankbaar zijn en met wijsheid genieten van alles wat God ons gratis schenkt, ten dienste van de medemens.