Feest in Ruy Barbosa: 60 jaar bisdom en 25 jaar bisschop André

Feest in Ruy Barbosa: 60 jaar bisdom en 25 jaar bisschop André

Zondag 25 augustus viert het Gent-se zusterbisdom Ruy Barbosa (Bra-zilië) een dubbel feest: 60 jaar evan-gelisatie en 25 jaar bisschop André DeWitte.
Dom André De Witte is er sedert 25 jaar bisschop en afkomstig uit Scheldewindeke (°1944). Hij ver-trok 43 jaar geleden naar Brazilië en werd op 8 juni 1994 tot bisschop van dit bisdombenoemd.

Landbouwingenieur

Er was nog een concrete reden om in het jubeljaar te verzusteren met dit plattelandsbisdom: de schrijnende landproblematiek van de boeren zonder grond. Bisschop De Witte, zelf landbouwingenieur en voorzitter van de Interdiocesane Commissie voor Plattelandspastoraal, zei daar toen over: "De armoede wordt bestendigd door een ketting van problemen. De armen hebben geen land (genoeg) om te bewerken, droogte doet dikwijls de oogst mislukken want er zijn geen middelen om die te overbruggen (geen waterpompen, reservoirs,...), mannen moeten elders werk gaan zoeken waardoor de velden onbewerkt blijven enz."
En toch:" De Kerk van Ruy Barbosa zingt liederen van hoop: "Volk van God, het beloofde land daar te zien in de verte, land door liefde heroverd... Ik loop diezelfde weg, ieder dag wat dichter bij het verhoopte land" (liedOpovo deDeus)

Profetisch
In oktober 2018 haalde bisschop De Witte zich nog de woede op de hals van toenmalig presidentskandidaat en huidig president Jair Bolsonaro. In een pastorale brief schreef hij dat gelovigen geen steun kunnen geven aan politici die enkel bekommerd zijn om hun eigen imago en niet om het algemeen welzijn. De bisschop kreeg de steun van de ganse Braziliaanse bisschoppenconferentie. Intussen voert de populistische en uiterst rechtse Bolsonaro een desastreus beleid.
Lees hier op VRT-nieuw van 21 augustus 2019: Braziliaanse president Jair Bolsonaro: "Branden in Amazonewoud zijn mogelijk door ngo's aangestoken"
Bij zijn bezoek twee jaar geleden in ons land, vertelde Dom André al, dat de Kerk in Brazilië het voortouw neemt in het protest tegen onrechtvaardige politiek.
Het werk van de Kerk wordt in Brazilië opnieuwprofetisch. 

Wereldjongerendagen
In de zomer van 2013 vonden de Wereldjongerendagen plaats in Rio de Janeiro. Het waren de eerste WJD met paus Franciscus. De Vlaamse jongeren die met IJD deelnamen aan deze editie bereidden zich voor in het bisdom Ruy Barbosa. Ze beleefden er een intense 'missionaire week'.
De gastvrijheid van de arme plattelandsbevolking en hun missionaire ingesteldheid, lieten bij deze jongeren een onuitwisbare indruk na.

Feest

Het bisdom Ruy Barbosa bestaat 60 jaar. Dat noemen ze daar: 60 jaar missie en evangelisatie. En dom André is er 25 jaar bisschop. Evangeliseren, de bestaansreden van de Kerk, heeft voor hem twee 'poten': het meer binnenkerkelijke werk om mensen te vormen én het deelnemen aan de opbouw van een rechtvaardige en solidaire maatschappij.

Zondag 25 augustus is het groot feest. Ook al verstaan we geen Portugees, het programma op hun website ziet er heel bijzonder uit.

Namens het zusterbisdom in Gent maakte bisschop Van Looy zijn gelukwensen over aan de katholieken in Ruy Barbosa en in het bijzonder aan bisschop André.

Hartelijke groet en felicitaties aan de katholieken van Ruy Barbosa en aan bisschop André.

We wensen Dom André en alle mensen van dit bisdom een mooi feest!