FEEST op de Visitatieschool in Bottelare

FEEST op de Visitatieschool in Bottelare

Op dinsdag 1 september was het zo ver: onze geluksvogels vlogen allemaal terug naar hun vogelnest. Eindelijk weer alle leerlingen onder eenzelfde dak. Dat is vorig schooljaar anders geweest...

Na de lockdown hadden we nooit meer al onze leerlingen kunnen samenbrengen op school. We hadden immers voor een voltijdse heropstart gekozen maar hiervoor moest de helft van onze lagere school uitvliegen naar elders. Het was zeker en vast een geslaagde vlucht maar wat zijn we blij iedereen terug samen te brengen op onze school

Dit schooljaar willen we er een FEESTvan maken. We werken opnieuw rond een boek van Leo Bormans, Geluk voor kinderen: feest. In dit boek leren we tien vogels kennen. Dankzij deze tien vogels krijgen we tien sleutels tot een fijn, toekomstgericht en hoopvol leven. Ze maken van elke dag een FEEST, voor zichzelf en voor anderen. En dat zullen we dit schooljaar ook proberen te doen: er een gezond en coronaproof feest van maken voor onszelf en voor de anderen.

Op de foto's krijg je een impressie van onze eerste schooldag. Een fijn terugzien na twee maanden vakantie, weliswaar met wat nieuwe afspraken en regeltjes...

Op de website van de school, visi-tatiebottelare.be, staan nog heel wat mooie foto's van de eerste schooldag.

Ann VanDenDaele , Patricia Roets Directie