Enkele vormingskansen in het dekenaat Wetteren

Enkele vormingskansen in het dekenaat Wetteren

“Ik denk niet dat ik overdrijf: de klimaatcrisis is een uitdaging zonder voorgaande in de menselijke geschiedenis”, zo schrijft kardinaal Jozef De Kesel. En hij vervolgt: “Met zijn encycliek Laudato si’ toont paus Franciscus aan hoezeer deze reusachtige opdracht behoort tot het hart van ons kerk-zijn. … In de hele ecologische kwestie gaat het om de bewoonbaarheid van de aarde voor alle mensen. Niet alleen voor hen die er nu wonen, maar ook voor de volgende generaties. Het gaat ruimer nog om de eerbied voor al wat leeft en voor heel de schepping. Het is een verantwoordelijkheid die we niet kunnen noch mogen ontlopen. We kunnen ons niet permitteren die problematiek te bagatelliseren, laat staan te ontkennen. Het is een verantwoordelijkheid die we als christen met alle mensen van goede wil delen.”
Omdat ons dit niet koud laat, stellen we dit werkjaar de ‘zorg voor de schepping’ centraal in het vormingsaanbod van het dekenaat Wetteren. In een gevarieerd programma staan we stil bij de nuchtere feiten, de noodzaak van een spiritualiteit van eerbied voor de schepping en de concrete keuzes die we kunnen maken om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Op vrijdag 15 november houdt prof. dr. Dirk Verschuren (UGent, faculteit wetenschappen, vakgroep biologie) een lezing: ‘Klimaatverandering: feiten, mythes en mistgordijnen’. Klimaatverandering is een actueel thema, maar de publieke opinie en attitude ten opzichte van het probleem blijven onzeker. Veelal is dat wegens de vaak tegenstrijdige informatie in de media. Deze lezing wil de toehoorders voldoende kennis meegeven, zodat ze mediaberichten over klimaatverandering in een juist kader kunnen plaatsen. 
Locatie: Sint Stefanuskerk, Melsen. Aanvang: 20 uur. Inschrijven bij: sintstefanus.melsen@gmail.com of 09 3625411. Inkom: gratis.

Op woensdag 29 januari verzorgt Charlotte Braeckeveldt (diocesaan medewerker van het vicariaat diaconie en caritas voor Ecokerk) een vormingsavond over de encycliek Laudato si’ van paus Franciscus. Welk soort wereld willen we achterlaten aan wie na ons komt, aan de kinderen die opgroeien? Deze vraag stelt paus Franciscus aan ieder van ons. Zijn encycliek is een oproep tot dialoog en verandering. Laudato si’ reikt ons antwoorden en levenslessen voor een gelukkiger leven op een gezonde planeet. Locatie: Parochiecentrum Christus Koning, Oude Aardeweg 39A, Wetteren. Aanvang: 19.30 uur. Inkom: gratis.

Op woensdagen 11 en 25 maart staan we verder stil bij de encycliek van onze paus. Tijdens deze twee leesavonden buigen we ons over enkele hoofdstukken. We nemen samen de tekst door, zoeken naar de betekenis ervan, laten ons nog meer door de boodschap ervan aanspreken en proberen nog scherper te zien wat ze concreet voor ons kan betekenen. De avonden worden begeleid door Antoon Barbé (parochievicaris van de Onze-Lieve-Vrouwparochie, Lede-Wichelen) en Rik De Coninck (lid van de parochieploeg van de Onze-Lieve-Vrouwparochie, Lede-Wichelen). Geïnteresseerden schrijven zich voor de twee avonden in. Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 15 personen. Het boek Laudato si’ is gratis ter beschikking van de deelnemers. Locatie: Martinushuis, Markt 9, Lede. Aanvang: 19.30 uur. Inschrijven bij: antoonarens@hotmail.com. Inkom: gratis.