EINDELIJK DE GROTE DAG!

EINDELIJK DE GROTE DAG!
Stemmige en sfeervolle eerste communieviering in Flora.

Een dag van vertedering en hoop …
Eerste communie is een feest, en een grote dag voor de kinderen en hun ouders, voor de school en voor de parochiegemeenschap.
Een dag van vertedering en hoop …
Een dag waarbij de kinderen een eerste keer aanzitten aan de tafel van de Heer,
en het Heilig Communiebrood ontvangen.
Jezus komt hen daarbij heel diep nabij met al Zijn liefde en warmte.

Eerste communie-project Flora
Een kind van zeven jaar kan niet op zijn eentje voort; het heeft volwassenen nodig.  Ook wat geloven betreft.  
De openheid voor het geloof is er, maar heeft maar kans om te groeien als het meegedragen
wordt door volwassenen en leeftijdsgenootjes.
Willen catechese en vieren rond eerste communie zin en betekenis hebben, dan moeten gelovige volwassenen met hen meedoen.  Het gezin, de school en de parochie zijn drie belangrijke steunpilaren voor de gelovige opvoeding van het kind.
Vanuit dit gegeven, werkt de parochie in Flora nauw samen met de kinderen en hun ouders en met de scholen (St.-Michielsschool, GO-school en Dalton-school).
Een ploeg van enthousiaste catechisten begeleiden er een parochiaal project ter voorbereiding van deze feestelijke dag.
Zo start men met een ouderavond, waarbij de betekenis van de eerste communie, het vieren van de eucharistie en de geloofsopvoeding van de kinderen grondig aan bod komen.
Vervolgens komen ouders en kinderen drie maal samen op een zaterdagnamiddag.
Telkens heeft men een mooi programma voor beide groepen.  Daarna sluit men aan bij de gezinsviering met de parochiegemeenschap.
De ouders vormen binnen deze werking een eigen werkgroepje; en de leerkrachten van de scholen geven het beste van zichzelf om de kinderen inhoudelijk voor te bereiden op de Eucharistie.
Zo groeit men allen samen naar een feest van de hele geloofsgemeenschap.

Wat een vreugde, wat een feest …
De eerste communie voor de kinderen van Flora was voorzien voor zaterdag 9 mei, maar kon wegens corona niet doorgaan
Geen nood …. de catechisten vingen dit op een originele manier op en werkten regelmatig mooie korte digitale catechesemomentjes uit.  Op die manier bleef men met elkaar in contact en bleven we samen uitkijken naar de ‘grote dag’.
Eindelijk was het dan zo ver : zaterdag 10 oktober!
Wat een vreugde, wat een feest …
Alhoewel de viering volledig coronaproof verliep, konden de kinderen voldoende aan bod komen. 18 kinderen kwamen stralend binnen met een lichtje in de hand, die ze eveneens bij het evangelie mochten vasthouden om te luisteren naar het verhaal van Zacheüs. De vijgenboom vooraan, waarbij de bladeren de namen van de kinderen droegen, ondersteunde dit verhaal. Mr. Pastoor legde dan ook in eenvoudige taal uit aan de kinderen en de familie, hoe wij Zacheüs in ons leven kunnen plaatsen.
Enkel kaarsen en bloemen werden door de kinderen aangebracht.
Peggy verzorgde samen met de kinderen de viering met ondersteuning van de organist Jürgen.
Daar in coronatijd geen handen werden gegeven, werd het Onzevader met opgeheven handen samen gebeden. En ook bij de vredeswens werd er enkel gezwaaid naar de familie.
Het hoogtepunt was het krijgen van de Communie. Een ingetogen moment voor iedereen.
Aan het einde van de viering zongen en klapten de kinderen vrolijk het slotlied mee.
Het werd dan ook een heel mooie en stemmige viering, waarbij men zich volledig verbonden voelde met elkaar en met de Heer.  Er heerste een weldoende sfeer van stilte en gebed, van danken en vieren.
Als aandenken kregen de kinderen een wenskaart, hun eerste communieboekje en hun lichtje mee naar huis.
In naam van de catechisten wensen we van harte, aan al onze eerste communicanten en hun fiere ouders een dikke proficiat toe.
En hopen jullie spoedig terug te zien!

Bernadette en Marleen