Eerste Communievieringen in onze parochie

Eerste Communievieringen in onze parochie

Door de coronacrisis werden de eerste communievieringen die normaalgezien in mei doorgaan, verdaagd naar een latere datum. De coronapandemie is nog niet voorbij. Toch kunnen we – mits ernstige beperkingen – nu toch de communievieringen laten doorgaan. Voor onze parochie H. Moeder Teresa ziet er dat als volgt uit:

DATA COMMUNIEZONDAGEN

 Zondag 4 oktober 2020            09.30 uur Oosterzele (VBS De Appelaar, Iboe en GILO)
 Zaterdag 10 oktober 2020            16.45 uur Merelbeke Flora (Sint-Michielsschool, GO-school Flora en Daltonschool Merelbeke Centrum)
 Zondag 11 oktober 2020             09.30 uur Bottelare
 Zondag 18 oktober 2020             11.00 uur Merelbeke centrum (Paus Johannescollege en GILKO)
 Zondag 25 oktober 2020

             09.00 uur

             10.30 uur

Balegem (VBS De Wegwijzer en GILO)

Scheldewindeke (VBS Scheldewindeke en GILO

 Zondag 6 juni 2021              11.00 uur Merelbeke centrum
(Sint-Elooischool 1ste en 2de leerjaar)

Er zijn in de kerk ook heel goede ervaringen voor ouders die samen met hun kinderen vertrouwd zijn met de eucharistie als enkele kinderen tijdens een gewone zondagsviering hun eerste communie doen. Ze worden dan op enkele momenten bijzonder aangesproken: verwelkoming, voor hen en hun families bidden in de voorbeden, speciale aandacht bij de communieuitreiking, … Wie deze mogelijkheid zou overwegen, neemt hiervoor contact met de pastoor of een van de diakens.

Net zoals voor het vormsel werden door het bisdom voor de eerste communievieringen volgende richtlijnen opgelegd:
Alle eerste communievieringen gaan uiteraard door in een eucharistieviering. Deze wordt eenvoudig gehouden (geen samen zingen, zo weinig mogelijk verplaatsingen, geen micro’s van hand tot hand, geen voorwerpen aanbrengen …).
Volgens de grootte van de kerk zijn er in elke viering een beperkt aantal communicanten.
Per eerste communicant mogen er maximaal 4 mensen meekomen naar de viering (kinderen inbegrepen).
Families zitten samen met hun eigen bubbel. Medewerkers van de parochie of leerkrachten wijzen de plaatsen aan.
Er is mondmaskerplicht voor iedereen boven de 12 jaar.
Er zullen duidelijke afspraken gemaakt worden voor het moment van de communie waarbij de regels van afstand en hygiƫne gerespecteerd worden.
Samenzang is niet toegestaan.
Recepties na de vieringen zijn niet toegestaan.

Er zal in alle vieringen bijzondere aandacht geschonken worden om (binnen de gestelde richtlijnen) de kinderen ook begeesterend aan te spreken. Gelukkig blijft de essentie van deze gebeurtenis overeind: de kinderen krijgen de gelegenheid om voor het eerst Jezus in de eucharistie volledig te ontmoeten. En weet: de Heer wil ons onder alle omstandigheden graag ontvangen!

Later zullen alle betrokkenen kunnen spreken over deze buitengewone eerste communie in coronatijd …

Namens de parochieploeg,
pastoor Adrien Dhooghe