communie

Eerste communie 2023 in Bottelar

Misschien overweegt u de eerste communie voor uw kind. Weet dat u van harte welkom bent in de parochie van de H. Moeder Teresa!

HOE DOEN WIJ  DAT?
Sedert 2017 wordt in de kerkplek Bottelare de eerste communie niet langer gevierd met de klasgroep van het eerste leerjaar. Het gaat dus om kinderen die school lopen in Bottelare (Visitatieschool), Melsen-Schelderode (De Graankorrel), Landskouter – Moortsele (De Bloesem) of Munte (Steinerschool).
De voorbereiding is een thuiskomen in de geloofsgemeenschap. Zo willen wij als christenen ‘Kerk’ zijn: een beweging van mensen die leven in de geest van Jezus en die betrachten om al goeddoende te bestaan voor anderen.
De voorbereiding is een weg voor kinderen én ouders. Deze boeiende tocht brengt ons bij onze grote vriend Jezus. Hij leert ons ook kijken met de ogen van God. Dat willen wij beleven in kleine tekenen van vriendschap en goedheid.
Kinderen die hun eerste communie wensen te doen, kunnen zich daarvoor dus wenden tot de parochie. 

VOORBEREIDING
De voorbereiding bestaat uit drie  instapvieringen met daaraan gekoppeld een catechesemoment voor ouders en kinderen.
ZATERDAG 19 NOVEMBER

  • Om 16 uur in de kerk van Bottelare.
  • Aansluitend eucharistieviering om 17 uur.

ZATERDAG 21 JANUARI

  • Om 16 uur in de kerk van Bottelare.
  • Aansluitend eucharistieviering om 17 uur.

ZATERDAG 18 MAART

  • Om 16 uur in de kerk van Bottelare.
  • Aansluitend eucharistieviering om 17 uur.

VIERINGEN
De eerste communie ligt in het verlengde van het doopsel en betekent dat men voor het eerst deelneemt aan de eucharistie zoals die op zondag (of de vooravond ervan) wordt gevierd in de katholieke kerk. De zondagseucharistie is voor christenen immers een belangrijke schakel in het geloof en de gemeenschap waarin dit geloof gevierd wordt. (*)

De vieringen van de eerste communie sluiten dus aan bij de gewone parochiale vieringen in Bottelare. Dat betekent dat we 3 data voorzien waarop telkens een groepje van maximaal 12 kinderen (families) hun eerste communie kunnen doen.
Het zal er dus op aankomen om snel te beslissen. Als de datum voor een bepaalde viering volzet is, zullen wij vragen om een andere dag te kiezen.
DATA EERSTE COMMUNIES IN DE KERK VAN BOTTELARE

  • zaterdag 13 mei om 18 uur
  • zaterdag 24 juni om 18 uur
  • zaterdag 1 juli om 18 uur

Graag willen we jullie verder informeren over de concrete toedracht van deze werking op een ouderavond. Deze vindt plaats op maandag 17 oktober om 20 uur in de kerk van Bottelare.

Het is niet ‘vanzelfsprekend’ dat alle kinderen aansluiten bij de kerkelijke sacramenten. Het gaat om een persoonlijke en bewuste keuze van de ouders voor hun kinderen. We willen echter iedereen graag de kans bieden om deel te nemen, vandaar deze uitnodiging. Mochten jullie niet kiezen voor een eerste communie of reeds ingeschreven zijn in een andere parochie of kerkplek, beschouw dan deze uitnodiging als niet bestaande.

INSCHRIJVING
Wie wenst in te schrijven, verzoeken wij dat te doen via de website van onze parochie:
https://www.parochiemerelbekeoosterzele.be/ onder de rubriek ‘Wij vieren – eerste communie’.
 
(*)
Ontstaan van de eerste communie op de leeftijd van 6-7 jaar.

In 1910 besliste paus Pius X dat kinderen (die gewoon waren van wekelijks met hun ouders de eucharistieviering bij te wonen) vanaf 7 jaar de communie konden ontvangen. Op die leeftijd konden zij het onderscheid aanvoelen tussen het brood dat ze thuis aten en het brood dat in de eucharistie wordt aangereikt.

Namens de parochie,
pastoor Adrien Dhooghe
diaken Wies Merckx
 

Zoeken

Dekenaal nieuws