eerste communie 2023

Eerstecommunicanten luisteren naar gebeden ©Paul Coupé
 

eerste communie 2023

Eerstecommunicanten zingen ©Paul Coupé

Eerste communie 13 mei in Bottelare

Na de parochiale voorbereiding tijdens drie bijeenkomsten op zaterdag gekoppeld aan de wekelijkse eucharistieviering in Bottelare, keken 14 kinderen en hun familie uit naar deze dag. De eerste communie vond aansluiting bij de parochiale viering met een aantal kindvriendelijke accenten.
In liederen en gebeden werd de aandacht getrokken naar de komst van de heilige Geest, zoals dat in de zondagslezingen aan bod komt …

In het intredelied zongen de kinderen:

Kom je mee, kom je mee, kom je mee aan tafel,
schuif je stoeltje er maar bij.
Kom je mee, kom je mee, kom je mee aan tafel,
er is plaats voor jou en mij.

Kom rond de tafel met brood en wijn,
er is genoeg, iedereen mag er zijn.
Jezus roept al zijn vrienden bij elkaar.
Kom er maar bij, de tafel staat klaar!

En in het verzoeningsmoment bad een kind:
Lieve goede God,
Gij bemint ons en stuurt ons uw helper, de heilige Geest.
Geef dat wij ons open stellen voor zijn kracht.
Blijf bij ons, ontferm U over ons.

Wij bidden met onze gemeenschap dat door deze eerste communie Jezus in het hart van deze kinderen en hun ouders mag blijven wonen. Mogen zij in wat ze zeggen en doen laten zien dat ze zijn volgelingen zijn!

Wies Merckx
 

Zoeken

Dekenaal nieuws