Dom André De Witte uit Ruy Barbosa, Brazilië

Dom André De Witte uit Ruy Barbosa, Brazilië

DomAndré DeWitte Bispo Emérito de Ruy Barbosa
Ruy Barbosa, 27 December 2020.

Beste Familie en Goede Vrienden, Een Zalige Kersttijd op weg naar een Gezegend 2021 met goede ge-zondheid en alle goeds!
De COVID-19 pandemie is hier geen nieuws meer, maar “genaturalizeerd”.
Velen zijn het moe en gedragen zich alsof er geen virus bestaat. Maar we zitten in een tweede piek. Het aantal slachtoffers is meer dan verdubbeld (van 78.000 naar meer dan 190.000) maar ik vraag me af of de nu aangekondigde verstrengde maatregelen opgevolgd zullen worden en ik vrees voor wat januari zal brengen na kerstdag en nieuwjaar met familiebijeenkomsten en feesten.

De gemeente Ruy Barbosa heeft noodzakelijke voorschriften waar we ons, voorbeeldig aan houden: in de week slechts 2 vieringen "met open deur" (de andere worden alleen uitgezonden langs de sociale media) en op zondag 2 vieringen. Iemand met wie ik contact had testte positief en dus moest ik, ook zonder enig symptoom, 10 dagen geïsoleerd blijven, maar ik werd zelf 2 keer negatief getest en kan dus weer meevieren of voorgaan in de kathedraal.
We kijken uit naar de vaccins en hoe het hier zal georganiseerd worden. De regering heeft nog geen steekhoudend plan. Uitkijken voor mijn vakantie in België is dus ook niet voormorgen.

“Laat u de hoop niet ontnemen” zegt Paus Franciscus. En op weg naar wat een Nieuw Jaar moet wor-den, vierden we Kerstdag en vieren we deze Kersttijd.
De menswording, God-met- ons in ons menszijn, is het fundament van ons geloof en onze hoop dat een Nieuw Jaar kan en van onze wil om eraan tewerken.
Niet eenvoudig een “normaal” jaar zoals we het kenden vóór de pandemie, maar een echt ‘nieuw” jaar.
De pandemie heeft bestaande, mensonwaardige en onmenselijke toestanden van honger en lijden, door uitbuiting en onrecht in een verdeelde wereld, waar niet de mens op de eerste plaats komt, nog erger gemaakt en ook duidelijk in het licht gesteld.
Als Jezus wordt opgedragen in de tempel (Lc 2,22-40) horen Jozef en Maria verwonderd wat Simeon en Anna over hem zeggen: De herinnering aan de oude beloften van bevrijding en de continuïteit van het geloof in God die opkomt voor zijn volk, met een nieuw element, het kind is een licht, niet alleen voor een uitverkoren volk, maar voor alle naties; Gods plan, Gods liefde, in zijn mens geworden zoon is voor heel demensheid.
Een beeld zegt meer dan vele woorden, Daarom, bij mijn kerst-en nieuwjaarswensen, vooreerst het beeld van eenmigrantenfamilie. Het kan ons doen denken aan Jozef en Maria op weg naar Bethle-hem of op hun vlucht naar Egypte. Ze vluchten ook omdat de pan- demie het leven op economisch, sociaal en humanitair vlak zeer moeilijk maakt.

En Paus Franciscus verraste ons deze dagen wanneer hij, zonder zijn naam te vernoemen, naar Dom Helder Câmara verwees met de woorden (ook al is hij nog niet heilig verklaard), “Een heilige bisschop die zei: als ik iemand met honger een brood geef noemen ze mij een heilige, maar als ik vraag waarom er mensen zijn die honger lijden noemen ze mij een communist.”
Aan Dom Helder zelf worden ook deze woorden van de tweede bijlage toegeschreven:
“Ik denk graag aan Kerstmis als een subversief gebeuren: Een arme jongen,een “alleenstaande” moeder, een “adoptievader”.Het bezoek bij de geboorte komt van het uitschot van de samenleving (de herders).
Geschenken komen van mensen "van andere religies" (magiërs,astrologen). De "familie"moet vluchten; ze worden politieke vluchtelingen, ze komen dan terug
en wonenaande rand.De rest vieren we met Pasen ... maar met dezelfde subversie ...Ja! De revolutie komt van de armen! Alleen van hen kan verlossing komen!
Zalig kerstfeest! Zalige subversie! "
(DomHelderCâmara)
Nog dit: op 21 december was er een interview voor Kerknet – Podcast van Wim Corbeel. Een audio waarvan jullie de link krijgen zodra hij beschikbaar is en mij wordt meegedeeld.
Beste Familie en Vrienden, Dom Estevam, onze nieuwe bisschop, trof een nooit geziene situatie om zijn taak te beginnen in het bisdom Ruy Barbosa. Maar hij doet het met hart en ziel, met persoonlijke aanwezigheid waar het kan en virtueel waar het moet. Georganiseerd en zeer attent voor de bisschop emeritus! De
noden van het bisdom zijn er natuurlijk niet op verminderd. Ook op dat vlak zie ik hem initiatieven nemen. Maar, met hem en heel het bisdom reken ik erop dat ook uwinteresse en meeleven, uw meebidden en steunen verdergaan.
En op mijn vakantie in Vlaanderen (wanneer zal dat mogelijk zijn? ) hoop ik u allen in goede gezondheid terug te zien. Gods milde zegen en een grande abraço virtual.
Het werk in het bisdom Ruy Barbosa rekent meer dan vroeger op solidaire steun. Dat werk
steunen kan op KBC –rekening:
BE04 7370 0073 6031 BIC:
KREDBEBB van André De Witte?
en met de mogelijkheid van fiscale aftrekbaarheid (van 45%, zelfs 60% in 2020 - minimum bedrag 40 Euro) op de rekening
niet meer van DISOP maar op BE84 4358 0341 0159 van VIA Don Boscomet vermelding
“5113 – BRA Duizend cisternen Ruy Barbosa” (mijn naam NIET vermelden!)
telefone do bispo :
075/3252.1478 e-mail do
bispo: domandredewitte@gmail.com