Diaken Tom op Romebedevaart

Diaken Tom op Romebedevaart

Van zondag 11 februari tot zaterdag 17 februari gingen we met Pro Petri Sede op bedevaart naar Rome.

We vierden er elke dag eucharistie met de katholieke gemeenschap van Rome of samen met een internationaal publiek in de St.-Pietersbasiliek.
Tijdens onze bedevaart verkenden we Rome in de voetsporen van de apostelen en maakten we kennis met de opvolgers van de apostel Petrus door de eeuwen heen.

Een bezoek aan de Biblioteca casanatense, een immense bibliotheek en het Museo della republica Romana toonden ons enkele minder gekende aspecten van het pontificaat van Pius IX (19de eeuw), de paus die verdedigd werd door de zoeaven, waaronder zich ook vele mensen uit onze streken bevonden.

De kerk van de 4 gekroonden bracht ons in contact met de zorg van de middeleeuwse pausen voor de stad Ro-me. In het Museo Borghese en de kerk van Santa Maria sopra Minerva maakten we kennis met de pausen van de reformatie en de contrareformatie (16de eeuw).

In San Ignazio mochten we bidden bij het graf van de H. Johannes Berchmans (+ 1621), een Vlaamse heilige waarvan zich ook in onze parochiekerk een beeld ter verering bevindt.
In de basiliek van de 12 apostelen vereerden we de relieken van de H. apostelen Filipus en Jacobus de Mindere en vonden we ook sporen terug van de pogingen van Rome om goede contacten te onderhouden met de oosterse christenen.

Tenslotte bezochten we het palazzo Colonna, het paleis van de adellijke familie die een grote rol speelde in de geschiedenis van het pausdom en die de Kerk de merkwaardige paus Martinus V schonk (15de eeuw).

De persoonlijke ontmoeting mat de H. Vader, paus Franciscus, de opvolger van Petrus en de plaatsvervanger van Christus was het hoogtepunt van onze bedevaart.

We mochten de paus onze bijdragen voor de armsten in de wereld die de voorbije 2 jaar door de gelovigen van Pro Petri Sede uit BelgiĆ«, Nederland en Luxemburg verzameld werden, overhandigen. Want zoals de H. Vader schreef in zijn apostolische exhortatie Evangelii Gaudium (24.11.13) is in het hart van God een gepriviligieerde plaats voor de armen, zozeer dat Hij Zichzelf arm heeft gemaakt (n°197).

In zijn toespraak en vastenboodschap riep paus Fransiscus ons op de naastenliefde niet te laten uitdoven en ze een centrale plaats in ons hart te geven. Hij vroeg ook bijzondere aandacht voor het gebed en te bidden voor onze jongeren en voor roepingen op voorspraak van de H. Maagd Marie, de H. apostel Petrus en de heiligen en zaligen van ons land.

In die geest mochten we van Mgr. Dirk Smet, postulator voor de heiligverklaring van de zalige priester Poppe, een eersteklasreliek ontvangen voor onze parochie. We zullen deze reliek met het hoogfeest van Pasen een plaats in onze parochiekerk geven en alle gelovigen na de paasviering zegenen met deze reliek.

Aan het einde van de audiƫntie verleende de H. Vader ons ook de apostolische zegen, voor onze familie en onze parochiegemeenschap.

Diaken TomUytterhaegen