DENDEREND STARTWEEKEND CATECHESE

DENDEREND STARTWEEKEND CATECHESE
HET VORMSEL : ANKERPUNT OP JE LEVENSWEG
Merelbeke Centrum – Schelderode – Melsen
Op vrijdagavond 20 september kwamen de aanstaande vormelingen en hun ouders van Merelbeke centrum, Schelderode en Melsen samen in de centrumkerk van Merelbeke voor de start- en infoavond van het nieuwe catechesejaar.
Al gauw stroomde de kerk vol met kandidaat vormelingen en familie.
Na een hartelijk welkom, kregen allen een uit het leven gegrepen en bezinnende verdieping rond geloven en de betekenis van het heilig vormsel – en het eruit voortvloeiend engagement voor zowel de kinderen als de ouders. Het sprak aan, want allen luisterden heel geboeid.
Ook het thema ‘In vuur en vlam’ en het jaarprogramma, werden heel enthousiast door catechist Hilde toegelicht: om er echt ‘zin’ in te krijgen!
Daarna volgde er een ‘vormseltocht’ : een mooi circuit langs zeven ankerplaatsen of rustplaatsen : geboorte, doopsel, zalven, handen, tafel, toekomst, kruis.
Bij elke ankerplaats bespraken de ouders met hun kind enkele vraagjes over de betekenis van de doopbeloften, het gebed, zalving met heilig chrisma en handoplegging, christen-zijn, samen aan tafel, enz. …
De tocht eindigde bij het kruis, waar de kinderen een kaarsje mochten aansteken, zelf een gebedje maken en een kruisje kregen : ‘God zegene en beware je’.
Het geheel vormde een deugddoend startmoment – die ons allen een stukje verder liet groeien in geloof.

Merelbeke Flora
Zaterdag 21 september startte ook Flora het catechesejaar.
Toen catechist Lies het woord nam voor een zeer ludieke kennismaking, werden zowel de kinderen als de ouders direct heel enthousiast.  Lies had ook een oud vriendenboek op zolder gevonden, en wist er prachtige en mooie getuigenissen rond ‘Wat is gelovig-zijn’ uit te vertellen.
Daarna overliep catechist David het jaarprogramma op zo een fijne manier, dat allen er al heel veel zin in kregen.  Het was eigenlijk al een voorproefde van wat de catechese zou worden.
Ondertussen stroomde de kerk vol met mensen, om samen met de vormelingen, eucharistie te vieren.  Deze eucharistie kreeg iets bijzonders, want pastoor Adrien verwerkte in de viering een zeer mooie en duidelijke catechese over de betekenis van eucharistievieren. Vooral het hoogtemoment ‘ de Consecratie ‘ werd heel duidelijk en fijn uitgelegd.
Allen beleefden de viering dan ook heel intens en diep mee.
Na deze mooie gezinsviering, gingen ook de kinderen en ouders van Flora op vormseltocht. (Zelfde tocht als beschreven bij Merelbeke centrum.)
Bij elk ‘ankerpunt’ werd er stilgestaan, en bespraken de kinderen samen met de ouders enkele vraagjes rond geloof – met behulp van een fris en eigentijds werkboekje.
Ook hier eindigde een fijne en verrijkende namiddag met een dankgebed en het ontsteken van een kaarsje.

Ouders, die hun kind nog willen inschrijven voor het heilig vormsel, kunnen dit doen :
* Merelbeke centrum – Schelderode en Melsen  : via het parochiesecretariaat
* Merelbeke Flora :  digitale inschrijving : surfen naar parochie Merelbeke-Oosterzele
                                                                           klikken op ‘wij vieren’
                                                                           klikken op ‘vormsel’ 

Bernadette