DEKENAAL NIEUWS - BIJBELS LEERHUIS

DEKENAAL NIEUWS

BIJBELS LEERHUIS
In de leerschool van de psalmen

Net als twee jaar geleden biedt het dekenaat Wetteren, vanaf september, in samenwerking met CCV Gent, het Bijbels Leerhuis aan. Het Leerhuis is bedoeld als een traject van Bijbelse geloofsverdieping. Het richt zich tot al wie interesse heeft in en meer wil te weten komen over de Bijbel, en bereid is om daartoe gedurende een klein jaar in een leergroep op weg te gaan. 
Thema: de psalmen
De psalmen vormen in de Bijbel een verzameling van 150 poëtische gebeden. De grote thema’s uit de geschiedenis van God met zijn volk komen erin aan bod. Ook wordt er in alle menselijke toonaarden gezongen: er is plaats voor vreugde en verdriet, voor hoop en teleurstelling, voor woede en onderdanigheid. 
Ook Jezus moet de psalmen uit het hoofd gekend hebben, er voortdurend mee gebeden hebben en er zijn eigen roeping en levensloop mee verstaan hebben. Van meet af aan zijn de psalmen daarom ook de grondstof van het christelijke gebed.

Het pakket
Het Leerhuis telt 9 sessies. Zeven daarvan gaan door in het dekenaat, in lokale groepen die bestaan uit een tiental deelnemers en één of twee begeleiders. Daarnaast zijn er ook een algemeen inleidende en afsluitende sessie, die, voor alle lokale groepen samen, doorgaan in Gent. Men komt eenmaal per maand samen. Deelnemers worden verondersteld het hele traject te volgen. 

Zeven lokale sessies
Tijdens de zeven lokale bijeenkomsten staat telkens één psalm centraal. We nemen tijd om de psalmtekst te laten spreken en zoeken naar wat hij vandaag voor ons kan betekenen. 
Na een eerste uitwisseling brengt de begeleider achtergrondinformatie aan. Daarna verkennen we in gesprek welk licht deze psalm werpt op onze eigen geloofsweg. 
Bij de keuze van de zeven psalmen, één voor elke bijeenkomst, is gepoogd om de belangrijkste psalmgenres aan bod te laten komen. Elke psalm resoneert bovendien met wat de liturgie viert in de periode waarin de bijeenkomst plaatsheeft. 
We sluiten elke sessie af met een moment van gebed. 

Elke deelnemer ontvangt een uitgebreide werkmap en een speciaal voor deze gelegenheid uitgegeven psalmboekje in pocketformaat. 
In ons dekenaat vinden de 7 lokale bijeenkomsten plaats in en om de dekenij, Markt 18, Wetteren, telkens op donderdag: 
08 oktober 2020

12 november 2020 

10 december 2020

14 januari 2021                                                

11 februari 2021

11 maart 2021

29 april 2021.
De sessies starten om 20.00 u. en eindigen stipt om 22.00 u.

Twee sessies in Gent
Aan het begin en het einde van het Leerhuis komen alle groepen samen om het traject samen in te zetten en af te sluiten. Deze gaan door in het Sint-Baafshuis (Biezekapelstraat 2, Gent) op volgende data:
Dinsdag 29 september 2020 om 19.30 u. Startbijeenkomst
Dinsdag 25 mei 2021 om 19.30 u. Slotbijeenkomst

Praktische info: Inschrijven kan, tot 15 september, bij: 
Karolien Buysse
0472 36 82 27
karolien.dekenaatwetteren@gmail.com
Bij inschrijving vermeld je jouw naam en adres, alsook je mailadres of andere contactgegevens.
De deelnameprijs bedraagt € 40. 
Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving op BE 96 7390 1502 5705 (Pastorale Dekenale VZW van het dekenaat Wetteren), met vermelding ‘Bijbels leerhuis’ + naam deelnemer

Meer informatie op onze website:
https://www.kerknet.be/organisatie/dekenaat-wetteren