De geschiedenis van de Sint-Annaverering.

De geschiedenis van de Sint-Annaverering.

De verering van Sint-Anna te Bottelare ontstond in 1608 bij een bescheiden kapel aan het dorpsplein. In de kapel bevond zich een Sint-Annabeeldje waaraan wondere genezingen werden toegeschreven. De volksdevotie kreeg ruime weerklank in de streek en groeide na verloop van tijd uit tot een druk bezocht pelgrimsoord. Om tegemoet te komen aan de grote toeloop van bedevaarders naar het Bottelaars genadebeeld van  Sint-Anna werd in 1641 begonnen met de bouw van een ruimere kerk. In 1663 kon de nieuwe kerk worden ingewijd en werd het miraculeuze Sint-Annabeeld overgeplaatst naar de kerk.
Sint-Anna werd de patrones van de nieuwe kerk van Bottelare.
Sint-Anna wordt slechts zelden alleen afgebeeld.
Een geliefde voorstelling is Anna-te-drieën.

Zoals de uitdrukking al aangeeft gaat het om drie personen in één voorstelling: Anna, haar dochter Maria en haar kleinkind Jezus.
Als beschermheilige wordt zij ook aanroepen tegen ziekten.