Wim De Koker

Wim met echtgenote Lut die hem steunde in zijn engagementen©familie De Koker

Dank aan Wim De Koker

Op zaterdag 14 januari namen we dankbaar afscheid van Wim De Koker. (09-07-1941/+ 03-01-23) Alhoewel Wim al een tijdje ziek was, bleef hij - zolang het fysiek mogelijk was - zich moedig engageren voor ‘zijn nauw aan het hart liggende’ verenigingen en activiteiten. 
Als parochiale medewerker was Wim zeer geliefd en gewaardeerd in de grote parochie en zeker en vooral in Merelbeke Flora.  Met hem verliezen wij een grote warme en hartelijke mens:  enorm eenvoudig en bescheiden, maar zo groot in dienstbaarheid en inzet.  Wim, leefde vanuit het evangelie en ging ons voor in echt mooie christelijke waarden: eenvoud en deemoed, zachtmoedigheid en nederigheid van hart.
Hij had een grote voorliefde voor de kleinen en zwakken, en voor hen die lijden. Hij bezocht thuisgebonden zieken en mensen met beperkingen met warme genegenheid: één en al luisterend en bemoedigend.  Op zon- en feestdagen bracht hij hen de heilige communie.  Wim engageerde zich in stilte voor ‘ziekenvervoer’ en was tevens de ‘christelijke bezieler’ van Samana Flora waar hij instond voor mooie verzorgde vieringen en bezinningsmomenten. 
Naast Samana was Wim ook medewerker/bestuurslid van verschillende andere parochiale verenigingen in Flora en acoliet in de vroeger plaatselijke eucharistievieringen. Hij was vooral heel gekend en gewaardeerd als voorganger bij de uitvaarten in Florakerk.  Hij stond in voor  troost en steungevende rouwbezoeken en ging diepgaand en heel sereen de uitvaartdiensten voor met mooie gebeden, teksten en homilieën, getuigend van het verrijzenisgeloof.  Hij bouwde er een ‘rouwbegeleiding’ uit en bezocht familieleden van de overledenen na de uitvaart met Allerheiligen en Allerzielen.
Wim las enorm veel en kon zelf ook heel mooie bemoedigende teksten schrijven.
Door zijn vriendelijke en bescheiden persoonlijkheid was Wim de mensen heel nabij.
De mooie en warme herinneringen aan Wim blijven we koesteren in ons hart.  Zijn deemoed en eenvoud, zijn groot geloof en nederigheid, zijn stille en enorme belangeloze inzet .. nemen we mee als voorbeeld om als christen te leven.
Wij zullen Wim missen, maar weten ook dat hij van bij de Vader ons zal blijven aanmoedigen en steunen in alles waarin hij ons diep gelovig voorging.  Moge hij blijven leven in onze visie, in onze inzet en onze werking; maar bovenal in het ons elkaar nabij zijn.
Hartelijk dank Wim, je bent nu thuis bij de Vader die je zo oneindig liefheeft, en die je grote kracht was doorheen je leven.  Je leven vanuit Zijn Geest.
Heel veel sterkte en troost aan de familie.

Namens de parochiegemeenschap,
Bernadette Wauters
 

Zoeken

Dekenaal nieuws