Cross that BRIDGE

Met Cross that Bridge op weg naar Pasen

CROSS THAT BRIDGE
‘Over hosanna, haangekraai en halleluja’:

Tijdens de veertigdagentijd gaat de christelijke band Cross that Bridge, die intussen al drie jaar verbonden is aan onze parochie, voor het eerst op tournee naar andere parochies met een paasevocatie. Het idee om op tournee te gaan, ontstond vorig jaar, toen de band lofprijzingsavonden voor Merelbeke uitwerkte rond de grote christelijke feesten: Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Voor deze avonden werd het onderste uit de kast gehaald om via aanschouwelijke elementen en een herschreven vertelling van de Bijbelverhalen de mensen het kerst- paas- en pinkstergebeuren als nieuw te laten ervaren. En dat werkte! Zo konden ook vormelingen en hun ouders bijvoorbeeld, die niet altijd regelmatige kerkgangers zijn, deze evocatieve lofprijzingsavonden echt smaken. De catechisten van Merelbeke noemden het de ‘perfecte catechese’. 
Omdat het programma dat ze brachten, aansloeg bij een breed publiek, besloten Kristien en Wannes van Cross that Bridge met het paasprogramma ook naar andere parochies te trekken om ook daar mensen te laten proeven van een eigentijdse beleving van het paasgebeuren. 
Kristien, die een grote liefde heeft voor schrijven, herschreef het paasverhaal in haar eigen woorden en probeerde zich bij het schrijven voor te stellen hoe Jezus en de apostelen bijvoorbeeld de verschillende gebeurtenissen tijdens die laatste dagen van Jezus’ leven moeten hebben ervaren. De paasevocatie vertelt het paasverhaal vanaf de blijde intrede van Jezus in Jeruzalem op Palmzondag tot en met de verrijzenis van Jezus op Pasen. 
Het verhaal wordt afgewisseld met sfeervolle, passende liederen: een mix van eigen geschreven liederen van Cross that Bridge en covers van andere christelijke artiesten. De liederen raken, doordat ze een breed spectrum aan emoties oproepen, die de betrokkenen tijdens die laatste dagen van Jezus’ leven moeten hebben doorgemaakt.
Als toeschouwer ben je vrij om de liederen actief mee te zingen tijdens de avond. Meezingen- en bidden verhoogt je betrokkenheid bij het gebeuren en dat is iets wat Cross that Bridge steeds aanmoedigt bij haar publiek. Om ervoor te zorgen dat de mensen kunnen meezingen, starten de bandleden altijd een kwartiertje voor aanvang met het aanleren van de refreintjes van liederen die die avond worden gezongen. 
Verder worden er aanschouwelijke elementen als sfeervolle belichting, filmfragmenten, geanimeerde tekeningen en eenvoudige attributen gebruikt om het verhaal kracht bij te zetten. Het mooie is dat plaatselijke vrijwilligers op de verschillende locaties van de tournee telkens mee zullen helpen om de attributen passend bij het verhaal, naar voor te brengen en het kruis aan te kleden met doeken in verschillende kleuren. Door op die manier samen te werken, worden er bruggen gebouwd tussen de band en de plaatselijke gemeenschappen. 
Op de meeste locaties van de paastournee wordt er achteraf door de parochies ook een gelegenheid voorzien om na te praten bij een drankje en een hapje. 
De paasevocatie van Cross that Bridge vindt dit jaar helaas niet plaats in Merelbeke, maar dat hoeft je niet tegen te houden om aan te sluiten op een andere locatie in de buurt. Zo kun je op maandagavond 12 februari om 19u30 terecht in de kerk van Melle (Dorpsplein) voor de try-out. Als toegangsprijs wordt daar een vrije bijdrage gevraagd. Op zondag 18 februari om 16u kun je terecht in de Clemenspoort. Daar kost de toegang 10 euro per persoon. Kaarten ter plaatse verkrijgbaar. 
Ben je niet vrij op deze data, dan zijn er ook nog andere mogelijkheden op andere plaatsen (zie flyer). Surf voor meer info over data, locaties, starturen en toegangsprijzen naar www.crossthatbridge.be/agenda 
 

Zoeken

Dekenaal nieuws