Coronamaatregelen op school, in de jeugdbeweging, in de kerk.

Coronamaatregelen op school, in de jeugdbeweging, in de kerk.

Tom Uytterhaegen is diaken in onze parochie, hij is voltijds leraar godsdienst en volwassenbegeleider van Chiro Balegem. Deze 3 engagementen beheersen zijn dagdagelijks leven, een leven dat door de coronasituatie vanzelfsprekend ook veranderd is.
Wij vroegen naar zijn ervaringen in de loop van de coronamaanden.

Tom, jij geeft les aan leerlingen van het secundair onderwijs. Hoe is de heropstart van de lessen ver-lopen? Hoe reageren de laatstejaars op hun terugkeer naar school?

Ik ben als godsdienstleraar ver-bonden aan het St.-Jozefsinstituut, school van de paters Jozefieten, in Geraardsbergen. Op vrijdag 15 mei mochten onze laatstejaars na 2 maand terug op de schoolbanken. Het was zowel voor hen als voor mij een bijzonder weerzien. Onze leerlingen werden opgesplitst in 7 groepen van elk een 10-tal leerlingen, dus niet in hun vertrouwde klas- en vriendengroep. De strenge hygiĆ«nische maatregelen zowel in de klas als op de speelplaats deden ons denken aan de militaire discipline. Gelukkig verliep alles rustig en waren we vooral blij elkaar terug te zien, ook al maakte het dragen van een mondmasker van ons precies maar halve mensen. We konden elkaars gelaatsuitdrukkingen niet zien en dat blijkt toch belangrijk bij het lesgeven. Ook onze eigen godsdienstklas moeten missen, onze 2de thuis zowel voor de leerlingen als voor mezelf, maakten het voor mij en onze leerlingen wat vreemd.Het gebedsmoment in elk van de 7 groepen was een echte ‘klas-viering’ deze keer, onze vertrouwde kerk op school mochten we omwille van de coronamaatregelen niet gebruiken. Nadien volgde een klasgesprek waar iedereen kon vertellen over hoe hij of zij de voorbije tijd beleefd had.
Het is nu afwachten of ik ook mijn andere leerlingen van 3des tot en met 5des nog in de klas terug zal ontmoeten.

De aantrekkingskracht van Chiro Balegem is zeer groot voor kinderen en jongeren. Hoe verloopt de lockdown voor de Chiro ? Dromen jullie nog vaneenzomerkamp?

Ook voor de chirowerking kwam de lockdown als een donderslag bij heldere hemel. Al maanden ligt de gewone chirowerking op zondagnamiddag stil. Spelen en ravotten zit er tot aan het kamp niet meer in. Uiteraard zorgde de leiding voor een creatieve oplossing: zo werd er een paasspel in mekaar gebokst waarbij de leden via instructiefilmpjes van de leiding opdrachten konden vervullen. Voor de jongste le-den werd er een ridderspel uitgewerkt.
Ondertussen werd bekend gemaakt dat het kamp kan doorgaan, met bubbels van maximum 50 perso-nen. Ook hiervoor is de leiding vol-op bezig met de praktische uitwerking. Geen sinecure want onder-tussen zitten de meesten van hen ook volop in examenperiode! We brengen deze zomer zeker verslag uit over het verloop van het ‘coronakamp’ .

In het begin van de lockdown gin-gen verschillende mensen naar de kerk om er een kaarsje aan te ste-ken, Is het kerkbezoek nog even groot als in het begin?

Onze St.-Martinuskerk in Balegem is elke dag geopend.
Sinds het begin van de coronapandemie was er geen dag dat er niemand in onze kerk geweest is! Elke dag brandden er kaarsjes, werden er intenties in het intentieboek neergeschreven, namen mensen een gebedskaartje mee naar huis, werden er bloemen gebracht. Er stond ont-smettingsgel zodat alles veilig kon gebeuren.
Vrijwilligers brachten mondmaskers binnen. Zelfs 2 jonge mensen Stefaan (uit Schellebelle) en Mare (uit Balegem) komen geregeld op het orgel spelen.
Ik ontmoette er  telkens op veilige afstand vele wandelaars en fietsers die graag even in onze kerk verpoosden.
Ik bid er elke morgen het ochtendgebed en elke avond het avondge-bed en de dagsluiting. Nadien luid ik om 20u de klokken voor allen die zich in deze coronatijd inzetten voor anderen.
Regelmatig krijg ik de vraag wanneer we terug samen in onze kerk kunnen bidden; mensen missen het samen bidden in de kerk.
We bereiden ons hierop voor zodat het veilig kan gebeuren van zodra het weer mag (handgel bij het binnenkomen; gebruik van de bui-tenste rijen waar de stoelen met een lintje gemerkt zullen zijn zodat we 1,5 m afstand kunnen bewaren, vaste getijdenboeken, …)
We kijken er allen naar uit om samen te bidden voor zoveel wat ons in deze tijd ter harte gaat en dit alles aan de Heer toe te vertrouwen. Goedemoed voor ieder van u!!
Tom