Catechisten verrassen vormelingen met wenskaartjes en 96 vurige vlammetjes op wat ‘hun feestdag’ had moeten zijn …

Catechisten verrassen vormelingen met wenskaartjes en 96 vurige vlammetjes
op wat ‘hun feestdag’ had moeten zijn …

Normaal gezien ontvingen de vormelingen van Merelbeke centrum-Melsen-Schelderode op zaterdag 2 mei; en deze van Merelbeke Flora op zondag 3 mei hun HEILIG VORMSEL …
De kinderen hadden er zolang naar uitgekeken en hadden in beide catechesegroepen een prachtig voorbereidings-parcours afgelegd.  Jammer genoeg kwam ‘corona’ roet in dit feestelijk gebeuren strooien en werden de vormselvieringen uitgesteld.  Een spijtige zaak, vooral voor de kinderen die het zo al wat moeilijk genoeg hebben in deze heel uitzonderlijke tijd …
De beide catechistenploegen vangen dit echter heel attent en creatief op, en versturen regelmatig mailtjes naar hun kinderen en ouders…. bemoedigende hoopvolle woorden en toffe – fijne catechesemomentjes, telkens aansluitend bij de actualiteit.  Zo was er al een mailtje met uitleg en verwerking - op vormelingenmaat - ter gelegenheid van de heel uitzonderlijke pauselijke zegen ‘Urbi et Orbi’; en later eentje ter beleving en zingeving van De Goede Week en Pasen …
Het voorbije weekend kregen de kinderen, naast een mooie wenskaart, ook nog een zeer enthousiaste brief – met leuke tips – om van hun uitgestelde vormseldag toch iets heel fijn en speciaal te maken. Zij kregen een filmpje over ‘Jezus brengt vrede’ en de ‘Heilige Geest’ als bezinningsmoment; en de opdracht om een ‘Vormsel of H. Geest’-kijktafel te maken, er een kaarsje aan te steken en er met het gezin te bidden.  De liefdevolle Geest van God is heel werkzaam en intens bij hen aanwezig.
De catechisten hebben – in naam van de parochiegemeenschap – daartoe ook heel speciaal gebeden en in de kerk voor elke kind een kaarsje aangestoken.
96 vlammetjes voor de vormelingen van Flora, Merelbeke centrum, Melsen en Schelderode;
96 vurige lichtjes,  bij de naam van elke vormeling, opdat de Goede Geest van God, welke nu reeds bij hen aanwezig is, hen blijvend zou begeleiden op hun verdere tocht naar hun grote dag …

Hieronder de tekst welke op hun wenskaartje staat …

Er is zoveel veranderd in deze tijd
school en hobby’s,
vrije tijd en samenzijn …
het is niet altijd gemakkelijk,
soms zelfs heel moeilijk.
Maar Jij, God, legt je hand op onze schouder
en we weten
dat Jij er altijd voor ons bent,
dat je ons steunt,
‘vormt’ en kracht geeft,
en met ons op weg gaat …
naar een dag van
feest, dankbaarheid en vreugde,
een dag van
belofte, hoop en geloof …
Een kruisje met olie…
doordringend …
Teken van Uw enorme liefde,
van Uw kracht en sterkte,
van Uw warmte en genegenheid …
Doordrongen worden met Uw Geest van
geduld, begrip, trouw, warmte,
goedheid, vrede en liefde
voor alle dagen van ons leven…

Bernadette