BISSCHOPSWIJDING - Lode Van Hecke

BISSCHOPSWIJDING  -  Lode Van Hecke

Zondag 23 februari, Gent, Sint-Baafskathedraal, het is een grijze dag, het regent.
Op het Sint-Baafsplein staat een lange rij, een zeer lange rij mensen te wachten om de wijding van Lode Van Hecke tot bisschop van Gent bij te wonen.
Om 2 uur gaan de deuren van de kathedraal open en al snel blijkt, er is geen plaats meer.
Gelukkig is er een alternatief, de groenzaal van de Sint-Bavohumaniora. Iedereen daarheen.
Al snel is de groenzaal ook vol met mensen die op een groot scherm de wijding kunnen volgen.
‘ Het is een historische dag voor het bisdom Gent en voor de kerk in het algemeen ‘, zegt een man uit Lier , ‘ het is voor het eerst in de kerkgeschiedenis van België dat een trappistenmonnik, een reguliere priester , tot bisschop wordt gewijd.’
Lode Van Hecke (69) was monnik sinds 1976 in de abdij van Orval en was er sinds 2007 ook abt. Paus Franciscus vroeg hem in november om Luc Van Looy op te volgen als bisschop van Gent.
In aanwezigheid van koningin Paola en diverse politieke figuren werd de viering aangevat.
Bijzonder om een benoemingswijding bij te wonen in het midden van een grote geloofsgemeenschap van mensen die van overal in België en het buitenland deze wijding wensen bij te wonen.
Inderdaad,  bij het begin van de wijding vraagt een priester van het bisdom aan de aartsbisschop om de kandidaat tot bisschop te wijden.
De aartsbisschop vraagt om de benoemingsbrief opgesteld en getekend door de paus voor te lezen. Deze wordt getoond aan alle bisschoppen en de geloofsgemeenschap. In zijn homilie wijst Mgr De Kesel erop dat het  leven van een christen een leven is van zoeken naar God en dat deze zoektocht in deze tijden voor iedereen een moeilijke en grote uitdaging is, waar geen pasklare antwoorden voor bestaan.
Hij wijst erop dat Lode Van Hecke deze zoektocht gedurende 44 jaar heeft kunnen ontvangen in de gesloten gemeenschap van een abdij en dat hij thans deze missie kan verder zetten als herder van een bisdom.
De aartsbisschop wijst er tevens op dat bisschop Lode, zoals hij zelf wil worden genoemd, door zijn monastieke leven, zeker een heel belangrijke eigen inbreng zal hebben in het college van bisschoppen.
De wijding van Lode Van Hecke was  indrukwekkend vanuit het besef dat daar een man wordt aangesteld tot herder van een gemeenschap, aangesteld om het evangelie te verkondigen en dienaar te zijn van het woord.
In zijn bedankingswoord heeft de nieuwe bisschop zijn dank uitgesproken naar al die mensen, in de eerste plaats de monniken van Orval, met wie hij zoveel jaren gebeden en geleefd heeft.
Hierbij het bisschopsschild van onze nieuwe bisschop.
Ik laat bisschop Lode zelf aan het woord :
“Ik behoud mijn abtsleuze als bisschopsleuze. De vreugde is de bevestiging van echt leven, van vrede en harmonie. In die zin is vreugde wervend, zonder zich op te dringen. Maar het is de vreugde van de Geest. Hij is het principe van dynamisme en vernieuwing. Hij is kracht en moed. Daar staan we voor.
Gods Geest houdt de toekomst open, ook in de moeilijkste omstandigheden.”
Na de wijding werd iedereen uitgenodigd voor een trappist, aangeboden door de abdij van Orval , in het bisschopshuis.

Een redacteur Kerk&Leven Oosterzele