BIDDEN TOT DE GEEST, BRON VAN VERNIEUWING

BIDDEN TOT DE GEEST, BRON VAN VERNIEUWING

Brief van onze bisschop, Lode Van Hecke

Aan alle gelovigen van het bisdom Gent

Beste mensen,
Ook in deze moeilijke en onzekere tijden zal het Pinksteren worden, het feest van de gave van de heilige Geest. 
Het is een goede traditie dat in de negen dagen voorafgaand aan dit kerkelijke feest de pinksternoveen wordt gebeden. Dit jaar van 22 tot 30 mei. Zij vindt haar oorsprong bij de leerlingen van Jezus die zich na de hemelvaart hielden aan het woord van Jezus: “Ga niet uit Jeruzalem weg, maar blijf wachten op de belofte van de Vader… Jullie zullen gedoopt worden in de heilige Geest” (Hnd 1,4-5). 
Graag waren we deze noveen zoals de voorbije jaren begonnen in een diocesane viering op vrijdag 22 mei. Maar de omstandigheden laten dat dit jaar niet toe. 
Maar geen enkel virus kan ons tegenhouden om te bidden. Daarom nodig ik jullie allen uit om de pinksternoveen mee te bidden in grote verbondenheid met elkaar en met de ganse kerkgemeenschap.  Ik ben de initiatiefnemers van het gebedenboekje, dat we jullie graag digitaal toesturen, dan ook zeer dankbaar. Gebruik het en geef het zoveel mogelijk door in jullie geloofsgemeenschappen.
Mijn bisschopsleuze luidt: “In de vreugde van de Geest”. Diezelfde Geest staat centraal in mijn wapenschild. Hij is het principe van dynamiek en vernieuwing. Hij is kracht en moed. Geen virus houdt Hem tegen! Hij houdt de toekomst open, ook in de moeilijkste omstandigheden. 
Daarom bidden we vandaag met veel overtuiging en vertrouwen: “Kom, heilige Geest, kom”. 

+ Lode Van Hecke, Bisschop van Gent