2 DECEMBER … EEN NIEUW KERKELIJK JAAR

2 DECEMBER … EEN NIEUW KERKELIJK JAAR

Dag van het woord

Op 2 december start het kerkelijk nieuwjaar met de advent. Dit jaar gaan we op weg met de evangelist Lucas.
Voorafgaand aan de viering in Landskouter willen we met de ouders van de vormelingen en ook alle andere geïnteresseerden kennismaken met het Lucasevangelie en zijn betekenis voor ons vandaag. Daarmee sluiten we aan bij de dag van het woord.

Paus Franciscus nodigt uit tot bijzondere aandacht voor de Bijbel. In Vlaanderen doen we dat op 2 december 2018, de eerste zondag van de advent.
Een verlangen van paus Franciscus
In zijn apostolische brief ‘Misericordia et misera’ van november 2016 verraste paus Franciscus de wereldkerk met deze passage: “Het is mijn grote wens dat het Woord van God steeds meer gevierd, gekend en verspreid wordt"

"...opdat het doorheen het mysterie van de liefde, die opwelt uit deze bron van barmhartigheid, steeds beter begrepen wordt. Zoals de Apostel verduidelijkt: ‘Elk Schriftwoord is door God geïnspireerd en is dus bruikbaar voor het onderricht, voor het weerleggen van dwalingen, voor de verbetering van de zeden en voor de opvoeding tot een rechtschapen leven’ "(2 Tim 3,16).
"Het zou goed zijn mocht de gemeenschap op een zondag doorheen het liturgisch jaar haar engagement voor de verspreiding, kennis en verdieping van de heilige Schrift vernieuwen:" Misericordia et misera, nr. 7

"Een zondag helemaal gewijd aan het Woord van God om de onuitputtelijke rijkdom te vatten die voortkomt uit de voortdurende dialoog tussen God en zijn volk.” 

Een zondag van het Woord
De bisschoppen van België besloten aan deze wens van de paus gevolg te geven: sinds vorig jaar wordt op de eerste zondag van de Advent het Woord van God op bijzondere wijze in het licht gesteld. De liturgie van deze zondag behoudt daarbij haar eigenheid.

Kerstmis betekent dat het Woord mens wordt, en de advent als voorbereidingstijd is dus ten nauwste verbonden met het Woord dat in ons leven komt.

Afspraak op 2 december om 9.30 uur in de kerk van Landskouter, gevolgd door de eucharistieviering om 11 uur. Van harte welkom!