1 November in Gijzenzele

1 November in Gijzenzele

Niettegenstaande een tentoonstelling over de eerste wereldoorlog in de kerk van Gijzenzele, willen we op deze dag toch een gelegenheid scheppen om samen waardevol onze overledenen te herdenken.
Op een 70-tal plaatsen in Vlaanderen wordt reeds een REVEIL gehouden.
Op de website van dit initiatief kan je alle info daarover vinden: http://www.reveil.org.

Hier een greep uit hun bedoelingen …

REVEIL (VOOR)WAARDEN
Alle reveil-events over heel Vlaanderen vinden tegelijk plaats op 1 nov tussen 17u en 18u. Dit doen we om eventuele overlast te vermijden en omdat de zonsondergang voor een warme sfeer zorgt. Daarenboven is het fijn te weten dat er samen met jou tegelijkertijd meer dan 70 events plaatsvinden.
Non-profit: Reveilmomenten moeten gratis zijn voor de toeschouwers, en zelfs sponsorberichten passen niet op de begraafplaats. Achteraf kan je wel gerust een (betalend) drankje aanbieden naast de begraafplaats.
Artiesten spelen kosteloos omdat ze zélf een persoonlijke band hebben met de begraafplaats.En dus enkel voor het kippenvel.
Lokale verankering is belangrijk: betrek lokale singersongwriters, fanfare, muziekacademie, dichters, heemkring zodat je lokale Reveilmoment worden gedragen vòòr en dòòr jouw gemeente. Reveilmomenten stralen respect uit voor elke geloofsovertuiging.

We willen dus een eerste poging doen…
Op 1 november om 17 uur zal er op het kerkhof van Gijzenzele gepaste life muziek, tekst en een gebed zijn …
U bent van harte welkom!