GEBED VAN DE WEEK

 

 

 

GEBED VAN DE WEEK

KOM EN ZIE
(bij Johannes 1,35-42)

Gij nodigt ons uit, Jezus,
om met U mee te gaan
en te zien hoe Gij leeft.
Dat betekent
dat ik los moet laten,
eigen heilige huisjes
openmaken en luchten.
En licht binnenlaten,
uw licht laten schijnen
in mijn woonst.

Huis van steen,
huis van vlees
en huis van gedachten.
Heel mijn hebben
en mijn zijn,
visitekaartje
van mijn bestaan.

Kom binnen, Heer,
in elke vezel
van mijn leven.
Begeester
mijn doen en laten
en open altijd weer
de ramen en de deuren
zodat ik U ontwaar
in de wereld
rondom mij.

Wies Merckx