GEBED VAN DE WEEK

 

 

 

 

 

GEBED VAN DE WEEK  28/04/2019

Klein geloof
(bij Johannes 20, 19-31)

Ik belijd, Jezus,
in U te geloven,
U te willen volgen,
U als mijn Heer te zien.

En tegelijkertijd meen ik
zelf de touwtjes in handen te moeten nemen,
zelf wel te weten wat moet en zal,
zelf alle problemen te kunnen oplossen.

Net als Thomas verlies ik
mijn vertrouwen in U.
Ook ik ben een kleingelovige …

Uw nederige aanwezigheid,
uw oneindig geduld,
uw vertrouwen in mij
mag een oproep zijn
aan mijn ego.

Pas als ik U ten diepste toelaat
in mijn doen en laten,
in mijn diepste zelf,
dan pas zal ik 
vrede kennen,
de vrede die Gij mij gunt.
 

(Wies Merckx)