GEBED VAN DE WEEK

 

 

 

GEBED VAN DE WEEK

BEMIN UW NAASTE ALS UZELF
(bij Matteüs 22,34-40)

Mooie woorden, God,
zeker waar.
Maar wat zo simpel lijkt,
staat soms als een grote muur voor me.

Mezelf beminnen ...
Met al mijn onvolmaaktheden,
alles wat onaf is,
wat niet voldoet aan de idealen,
lichamelijk en geestelijk ...
Help mij, God,
om content te zijn met mezelf.
Geen grootheidswaanzin.
Wel een realistisch zicht
op mijn mogelijkheden en onmogelijkheden.

Mijn naaste beminnen ...
Met al zijn onvolmaaktheden,
zijn kleine kanten,
zijn anders denken en doen,
zijn succes en zijn geluk ...
Help mij, God,
om de ander te respecteren
zoals hij is.
Geen doen alsof.
Wel eerlijk proberen
graag te zien,
zonder voorwaarden.

Misschien helpt het
om door de ander
mezelf gaag te zien!

(Wies Merckx)