GEBED VAN DE WEEK

 

 

 

 

 

GEBED VAN DE WEEK  20/10/2019

Durven wij geloven

Durven wij geloven
dat er Iemand is die naar ons verlangt,
die – wat er ook gebeurd is – 
uitziet naar een antwoord?
Geen voorwaarden,
geen verborgen boodschap.
Alleen maar Liefde,
zuivere gegevenheid.

‘Wees waakzaam’
is durven vertrouwen
dat wij – in alle beperktheid –
mogen ingaan op zijn aanbod.

Geen angst meer
om te sterven,
niet langer bang
om wat er komen gaat.

Want
– wat er ook gebeurt –
Hij is er.

Dank, Heer,
om uw waakzaamheid voor ons!
 

(Wies Merckx)