GEBED VAN DE WEEK

 

 

 

GEBED VAN DE WEEK

EEN PLEK VAN GERECHTIGHEID
(bij psalm 1)

Heer,
als wij ons laten leiden
door uw geboden,
als U onze inspiratie bent,
dan wordt alles wat ons maakt tot mensen
naar uw hart
haalbaar in ons doen en laten.

Wij zullen niet buigen
voor onrechtvaardigheid,
ons niet laten verleiden
door eigenbelang.

Wie zichzelf als centrum ziet,
met rechtvaardigheid een loopje neemt,
zal zich niet langer thuis voelen
in ons midden,
zal in eenzaamheid achterblijven.

Heer,
houd ons bijeen
en plant ons aan uw stroom
van levend water.
Dan komen wij tot volle bloei
en vreugde wordt ons deel.

(Wies Merckx)