GEBED VAN DE WEEK

 

 

 

 

 

GEBED VAN DE WEEK  05/04/2020

KONING OP EEN EZEL

(Bij Matteüs 21, 1-11)

Niet met pracht en praal,
niet tussen de machthebbers en de rijken,
niet in een gouden koets
maar op een veulen
kwam U naar de stad.

 
Een koning in tegenspraak
die kiest voor het kleine,
voor de zwakke,
de verstotene en
voor God.

 
En wij maar
een hoge hoed opzetten,
op onze strepen staan ...
Zo anders, Jezus,
gaat Gij ons voor.

 
Wees ons nabij
in de komende dagen
zodat uw verhaal
ons mag inspireren
voor een goede week.

Hou jullie sterk en gezond, naar lichaam en geest!

Van harte
 

(Wies Merckx)