GEBED VAN DE WEEK

 

 

 

 

 

GEBED VAN DE WEEK  18/08/2019

Hoe lang nog
(bij psalm 6)

Laat mij niet alleen, Heer,
straf mij niet,
ook al bent U ontgoocheld.

Hoe lang nog, God,
ik kan niet meer.
Aldoor roep ik op U,
baad ik in het zweet
uit angst en onmacht.

Kom terug en antwoord,
Gij zijt toch liefde.
Mag ik nog voor U zingen,
voor ik helemaal onderga.

Ga weg,
gij die mij belaagt.
Druip af vol schaamte.

Want als Gij er zijt, mijn God,
kan ik weer opstaan,
is er leven,
opnieuw.
 

(Wies Merckx)