GEBED VAN DE WEEK

 

 

 

 

 

GEBED VAN DE WEEK  24/02/2019

Verwacht niets terug
(bij Lucas 6, 27-38)

Het zijn gewoontes geworden,
beleefdheidsformules:
geven en ontvangen,
wederzijds.

Op zich niks mis,
maar …
delen we ook zomaar?
Zonder verwachte wederdienst,
zonder extra dank,
zonder geflatteer?

Jezus gaat ver in zijn boodschap:
leen en doe wel,
verwacht niets terug,
heb vijanden lief …

Radicale Jezus,
trigger onze moed
om verder te gaan
dan wat ons ego streelt.
Help ons niet om te zien
en te verwachten.
Want wat we geven
hebben we zelf
van uw Vader ontvangen.
En doe ons inzien:
zonder U is er
geen geluk.
 

(Wies Merckx)