GEBED VAN DE WEEK

 

 

 

 

 

GEBED VAN DE WEEK  24/06/2018

ZEG MIJ JE NAAM
(naar Lucas 1, 5-17)

Een naam klinkt net zo mooi of lelijk
als iemand die je kent met die naam.
Zo krijgt elke naam betekenis,
gelinkt aan een verhaal van mensen.

En ook bijnamen geven weer,
ludiek of schertsend,
wie je voor anderen bent.

Het valt mij echter op,
telkens weer,
dat namen mooier klinken
naarmate ik iemand beter leer kennen.
Want in ieder mens zit een postitief verhaal,
ook al zie ik dat niet zo direct.

Dat leerde U ook aan ons, Heer Jezus:
mensen open te ontvangen
en heel nederig en fijngevoelig
binnen te komen in hun wereld.
Onszelf laten raken
en mee op weg gaan.

In die prille vriendschap
komt U aan het woord,
zelfs in de diepste stilte.
Niemand gaat bij U verloren.
Elke naam is uniek en meer dan de moeite waard.
Elke naam staat geschreven in de palm van uw hand!

(Wies Merckx)