GEBED VAN DE WEEK

 

 

 

 

 

GEBED VAN DE WEEK  21/10/2018

 

DE BESTE PLAATS
(bij Marcus 10, 35-45)

Soms bekruipt mij
de microbe van verdienste.
Dan meen ik
aanspraak te kunnen maken
op een stapje voor
of op de beste plaats.
M’ as tu vu?

Maar kan ik,
net als Gij,
de beker drinken?
Zou ik mijn leven geven
voor uw zaak?

Mijn ego speelt een spelletje
met de nederigheid.
Dat loopt af op verlies,
ontreddering.

Geef mij, Heer,
dat ik trainen mag
in het ritme van een topatleet
om mij de bescheidenheid
eigen te maken.

Ik ben tenslotte
slechts een knecht
in uw groot verhaal.
Ik krijg
veel meer
dan ik kan geven.

De beste plaats
is  daar waar ik
met U
uw liefde mag doen
bij mensen.
En dat verdient geen
eerste prijs …

(Wies Merckx)