Feest van Sint-Barbara.

11/12/2019

Zoals ieder jaar komen de leden van de brandweer van Merelbeke bij elkaar om het feest van hun patroonheilige te vieren.
Ze starten met een eucharistieviering in de kerk van Bottelare.
Iedereen is ervan overtuigd dat die gedreven mensen onmisbaar zijn. Van hen wordt verwacht dat ze moed en durf hebben en dat ze waakzaam blijven.
Vuur is immers een magisch woord. Het kan positief zijn zoals een haardvuur dat ons verwarmt en een kookvuur dat ons eten bezorgt, maar we hopen allemaal dat de brandweer een vurige inzet heeft  om de negatieven kant “de vernietiging” te bestrijden.
Chris.