De Goede vrijdag en Stille zaterdag  in Klein Land van Rode.

De Goede vrijdag en Stille zaterdag  in Klein Land van Rode.
 

de tocht met het Kruis van Moortsele naar Landskouter. © Paul Coupé.

 

de kerk van Landskouter was geschikt voor een kruisviering. © Paul Coupé.
 

© Paul Coupé.

Stille zaterdag

zegenen van het vuur. © Paul Coupé.

 

het verspreiden van het licht in de kerk. © Paul Coupé.

 

het water wordt gezegend, en de geloofsgemeenschap wordt dan besprenkeld met het nieuwe doopwater. © Paul Coupé.

 

de Heer is werkelijk verrezen. © Paul Coupé.
Nog even nagenieten.