Evangelieprikje 18 oktober 2020

EVANGELIEPRIKJE

Evangelieprikje Evangelie  zondag 18 oktober 2020  ♥ ♥ ♥

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 22,15-21.

In die tijd gingen de Farizeeën onder elkaar beraadslagen hoe ze Jezus in de val konden laten lopen.
Zij stuurden hun leerlingen met de Herodianen op Hem af met de vraag: 'Meester, wij weten dat Gij oprecht zijt en de weg van God in oprecht­heid leert; en Gij stoort U aan niemand, want Gij ziet de mensen niet naar de ogen.
Zegt ons daarom: Wat dunkt U, is het geoorloofd belasting te betalen aan de keizer of niet?'
Maar Jezus doorzag hun valsheid en zei: 'Waarom probeert gij Mij te vangen, gij huichelaars?
Laat Mij de belas­tingmunt eens zien.' Zij hielden Hem een denarie voor.
Hij vroeg hun: 'Van wie is deze beeldenaar en het opschrift?'
Zij ant­woordden: 'Van de keizer.' Daarop sprak Hij tot hen: 'Geeft dan aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt.'

♥  ♥