Evangelieprikje 17 maart

EVANGELIEPRIKJE

Evangelieprikje Evangelie  zondag 17  maart  2019  ♥ ♥ ♥

volgens Lucas 

In die tijd nam Jezus 
Petrus, Johannes en Jakobus met zich mee 
en besteeg de berg om er te bidden. 
Terwijl Hij in gebed was veranderde zijn gelaat van aanblik 
en werden zijn kleren verblindend wit. 
En zie, twee mannen waren met Hem in gesprek; 
het waren Mozes en Elia 
die in heerlijkheid verschenen waren, 
en zij spraken over zijn heengaan 
dat Hij in Jeruzalem zou voltrekken. 
Petrus en zijn metgezellen waren intussen door slaap overmand. 
Klaar wakker geworden zagen zij zijn heerlijkheid 
en de twee mannen die bij Hem stonden. 
Toen dezen van Hem heen wilden gaan zei Petrus tot Jezus: 
"Meester, het is goed dat wij hier zijn. 
Laten wij drie tenten bouwen, 
een voor U, een voor Mozes en een voor Elia." 
Maar hij wist niet wat hij zei. 
Terwijl hij zo sprak, kwam er een wolk die hen overschaduwde. 
Toen de wolk hen omhulde, werden zij door vrees bevangen. 
Uit de wolk klonk een stem die sprak: 
"Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene, 
luistert naar Hem." 
Terwijl de stem weerklonk 
bemerkten zij dat Jezus alleen was. 
Zij zwegen erover 
en verhaalden in die tijd aan niemand iets 
van wat zij gezien hadden.

♥  ♥