Evangelieprikje 02 december

EVANGELIEPRIKJE

Evangelieprikje

Evangelie  zondag 09  december  2018  ♥ ♥ ♥

Mt. 11, 2-10

In die tijd, toen Johannes in de gevangenis hoorde van de werken van Christus, zond hij twee van zijn leerlingen om Hem te vragen: "Zijt Gij het, die komen moet of hebben wij een ander te verwachten?” Jezus gaf hun ten antwoord: "Gaat aan Johannes berichten, wat gij gehoord en gezien hebt.

Blinden zien, kreupelen lopen, melaatsen worden gereinigd, doven horen, doden verrijzen, en aan armen wordt het Evangelie verkondigd.

Zalig is hij, die geen aanstoot neemt aan Mij”.

Toen zij weggingen, begon Jezus tot het volk te spreken over Johannes: "Wat zijt gij in de woestijn gaan zien?

Een riet dat door de wind wordt heen en weer bewogen?

Maar wat zijt gij dan gaan zien?

Een mens in zachte kleren?

Zie, mensen met zachte kleren zijn te vinden in de paleizen van de koningen.

Maar wat zijt gij er dan gaan zien?

Een profeet?

Ja, zeg Ik u, zelfs meer dan een profeet.

Want hij is het, van wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn gezant voor U uit, om vóór U de weg te bereiden

♥  ♥