Eucharistie

   De eucharistie staat centraal in de geloofsbeleving en wordt dan ook de bron en het hoogtepunt van het christelijk leven genoemd. Alle sacramenten staan op haar gericht want de eucharistie is het sacrament bij uitstek van de tegenwoordigheid van de verheerlijkte en verrezen Christus.

Christus is op vele wijzen bij zijn kerk aanwezig, maar nergens is Hij zo intens aanwezig als in de eucharistie.’Dit is mijn Lichaam voor u gegeven. Dit is mijn Bloed, vergoten voor u en voor alle mensen tot vergeving va de zonden’. Zo sprak Jezus op het Laatste Avondmaal.

De eucharistie is maaltijd en voedsel. De eucharistie neemt ons op in de verbondenheid met de Heer (vertikaal) en met medemensen (horizontaal). De eucharistie versterkt christenen als kinderen van God en broeders en zusters van elkaar. Vanuit de eucharistie worden christenen ook gezonden. Alles wat zij ontvangen hebben kunnen zij niet voor zichzelf houden.

De eucharistie is niet alleen ‘gedachtenis’ aan het laatste Avondmaal en de zelfgave van Christus. De eucharistie laat ons nu reeds proeven van de ontmoeting met de verrezen Heer: ‘Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt’.

Overzicht vieringen

DINSDAG 14 AUGUSTUS 

09.00 u. Merelbeke-Centrum, Eucharistieviering 
09.00 u. Bottelare, Eucharistieviering ter ere van Moeder Anna
17.00 u. Merelbeke-Flora , Eucharistieviering voor overleden parochianen
18.30 u. Scheldewindeke, Eucharistieviering ter ere van O.L.Vrouw

WOENSDAG 15 AUGUSTUS

09.15 u Balegem, Hoogmis voor de parochiale geloofsgemeenschap.
                Jaarmis voor Arthur Meuleman en echtgenote, zonen Aimé en Ernest en dochters Emilia en Majella.
                Lectoren: Regine en Paul.
10.00 u. Bottelare, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
                 Mariaviering
10.30 u. Merelbeke-Centrum, Hoogmis met het Sint - Pieterskoraal.
                 Jaarmis voor Hubert Courteyn en echtgenote Blanche Scheelen.
                 Jaarmis voor Jozef Verbruggen en echtgenote Zoë Van De Weghe
                 Jaarmis voor Venust Kayaku en overleden familieleden
10.30 u. Oosterzele-centrum, Eucharistieviering voor onze parochiegemeenschap

DONDERDAG 16 AUGUSTUS

10.15 u. Merelbeke-Het Lindeken, Eucharistieviering
19.00 u. Merelbeke-Flora, Stille aanbidding 

VRIJDAG 17 AUGUSTUS

19.00 u. Merelbeke- Centrum, Gebedsviering en stille aanbidding

ZATERDAG 18 AUGUSTUS

15.00 u. Oosterzele-centrum, Huwelijksviering van Fanny Van Herreweghe en Wim Van Lierde
16.00 u. Merelbeke-Centrum, Biechtviering
17.00 u. Oosterzele-Anker, Eucharistieviering voor Gerard Rigaux –Daem
                 Laatste eucharistieviering in deze kerk
                 Verzorgd door Ankerkoor

17.00 u. Merelbeke-Flora , Jaarmis voor Lydie Deventer echtgenote van Paul Traest
                 Jaarmis voor Achiel Verstuyft, ouders en schoonouders 
18.00 u. Bottelare, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
                 Eucharistieviering ter ere van Sint-Aldegonde

 ZONDAG 19 AUGUSTUS

10.00 u. Landskouter, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
10.30 u. Merelbeke-Centrum, Eucharistieviering
10.30 u. Oosterzele-centrum, Eucharistieviering voor onze parochiegemeenschap
                 Verzorgd door het Gangulfuskoor
11.00 u Balegem, Doopsel van Neill Beeckman. 
15.00 u Merelbeke - Centrum, Doop van Roxanne Devos dochtertje van Dries en Anneleen Vervaele

 

MAANDAG 20 AUGUSTUS

09.30 u. Scheldewindeke, H. Mis ter ere van Sint- Kristoffel 
10.00 u Melsen, Maandelijkse eucharistieviering voor de zieke parochianen
10.30 u Balegem, Plechtige eucharistieviering met gedachtenis van onze overledenen en uitreiking van de gedachtenisprentjes.

 

DINSDAG 21 AUGUSTUS

09.00 u. Bottelare, Eucharistieviering ter ere van Moeder Anna ter intentie gever (Deerlijk)
09.00 u. Merelbeke-Centrum, Eucharistieviering
15.00 u. Oostakker-Lourdes, Eucharistieviering in de Basiliek met medewerking van Samana Merelbeke-Centrum
19.00 u. Oosterzele-Centrum, H.Mis voor overledene 

 

WOENSDAG 22 AUGUSTUS

09.30 u. Scheldewindeke, H. Mis voor overledene

 

DONDERDAG 23 AUGUSTUS 

10.15 u. Merelbeke-Het Lindeken, Eucharistieviering
19.00 u. Merelbeke-Flora, Gebedsviering 
19.00 u. Oosterzele-centrum, H.Mis voor overledene 

 

VRIJDAG 24 AUGUSTUS

19.00 u. Merelbeke-Centrum, Gebedsviering en stille aanbidding

 

ZATERDAG 25 AUGUSTUS

15.30 u. Oosterzele-Centrum, Doopsel van Mon, zoon van Ashley Vermeulen en Steffie Goddeeris 16.00 u. Merelbeke-Centrum, Biechtviering
17.00 u. Merelbeke- Flora, Eucharistieviering voor een speciale intentie 
18.00 u. Bottelare, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
                 Eucharistieviering ter ere van Sint-Aldegonde
                 Eucharistieviering voor de overledenen: Olga Van Wettere, Paula Goossens
18.30 u. Scheldewindeke, H. Mis ter ere van Sint-Kristoffel
                Jaarmis voor Prosper van Den Berghe en Clara Haesebeyt
                Jaarmis voor Lucien Van der Beken en Martha Haesebeyt
                H. Mis voor Eduard de Bock en Célina Valcke
                Afscheidsviering van E.H. Amand De Cock

 

ZONDAG 26 AUGUSTUS

09.15 u Balegem, Hoogmis voor de parochiale geloofsgemeenschap.
                  Jaarmis voor André De Cock en ouders.
                  Eucharistieviering voor Oscar Van de Sijpe - Clarisse De Neve en dochter Juliette Van de Sijpe.
10.00 u. Landskouter, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
                  Eucharistieviering ter ere van de Heilige Aldegonde ter intentie van de gever (Le)
                  Jaarmis voor André De Blander echtgenoot van Marcella Haesaert (Mu)
                  Jaarmis voor Arthur Haesaert en echtgenote Elodie Schepens (La)
                  Jaarmis voor Gabrielle en Madeleine Haesaert (La)
10.30 u. Merelbeke-Centrum, Namis voor Olga Detollenaere
10.30 u. Oosterzele-centrum, Jeugd en gezinsviering met de Sint Michielsbeweging
                  Doopsel van Leon Van den Steen. Met kindernevendienst.
11.30 u. Oosterzele-Anker, Doop van Amber, dochter van Jeline Gillis en Dimitri Lammens