Eucharistie

   De eucharistie staat centraal in de geloofsbeleving en wordt dan ook de bron en het hoogtepunt van het christelijk leven genoemd. Alle sacramenten staan op haar gericht want de eucharistie is het sacrament bij uitstek van de tegenwoordigheid van de verheerlijkte en verrezen Christus.

Christus is op vele wijzen bij zijn kerk aanwezig, maar nergens is Hij zo intens aanwezig als in de eucharistie.’Dit is mijn Lichaam voor u gegeven. Dit is mijn Bloed, vergoten voor u en voor alle mensen tot vergeving va de zonden’. Zo sprak Jezus op het Laatste Avondmaal.

De eucharistie is maaltijd en voedsel. De eucharistie neemt ons op in de verbondenheid met de Heer (vertikaal) en met medemensen (horizontaal). De eucharistie versterkt christenen als kinderen van God en broeders en zusters van elkaar. Vanuit de eucharistie worden christenen ook gezonden. Alles wat zij ontvangen hebben kunnen zij niet voor zichzelf houden.

De eucharistie is niet alleen ‘gedachtenis’ aan het laatste Avondmaal en de zelfgave van Christus. De eucharistie laat ons nu reeds proeven van de ontmoeting met de verrezen Heer: ‘Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt’.

Overzicht vieringen

LITURGISCHE VIERINGEN
Onze kerk blijft open van 8.30 u. tot 18.00 u., voor een persoonlijk gebed of om een kaarsje te laten branden in deze moeilijke tijd. 

MEDEDELING

De Belgische bisschoppen hebben besloten om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk in ons land te schorsen alvast tot vrijdag 3 april.

Doopsels en kerkelijke huwelijken zijn vanaf nu verboden.

Kerkelijke uitvaarten enkel nog in heel beperkte kring
Rekening houdend met de nieuwe maatregelen die de burgerlijke overheid vandaag laat ingaan, wijzen de Belgische bisschoppen erop dat een kerkelijke uitvaart momenteel enkel kan doorgaan in heel beperkte kring. Dit betekent dat men slechts met enkele nabestaanden in het kerkgebouw aanwezig is en op voldoende afstand van elkaar.
Een tweede mogelijkheid bestaat erin enkel een afscheidsgebed te bidden op de begraafplaats en dit eveneens in heel beperkte kring.
Wanneer de pandemie voorbij is, kunnen gedachtenisvieringen gehouden worden voor allen die zijn overleden in deze periode waarin de beperkende maatregelen gelden ter bestrijding van de corona-pandemie.

Voor de duidelijkheid:
- geen publieke eucharistievieringen of gebedsvieringen in week of weekend;
- geen publieke uitvaarten, deze kunnen wel in intieme kring;
- doopsels en kerkelijke huwelijken zijn niet langer toegelaten. Ook niet in beperkte kring.

Bron: Kerknet.be

Vermits we niet kunnen samenkomen, ook niet om eucharistie te vieren, hierbij enkele suggesties …

- Zondag kan je de eucharistieviering volgen vanuit Herzele via de link naar Radio Star. Damien is daar mede de drijvende en werkende kracht achter … Waarvoor heel veel dank! Je kan via Youtube kijken op het moment dat jou het beste past.
Link: https://www.radiostar.be/Misvieringen

- Ik ontving via Jo Byttebier volgende link voor een mooi interview met Luc Vanmaercke, hoofdredacteur van Kerk&Leven.
De moeite om eens een andere klok te horen in deze Coronatijden …
Link: https://zwijgenisgeenoptie.be/luk-vanmaercke/?utm_source=drip&utm_medium=email&utm_campaign=Liefde+in+tijden+van+Corona

Kerkdiensten op radio televisie en internet
Onder andere: dagelijks gebedsmoment met bisschop Johan Bonny van Antwerpen (17 uur) en zondagsmis (10 uur)
AANBEVOLEN!
Stuur het door…
Meer info:  https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel-informatie/alternatief-aanbod-vieringen-radio-tv-internet
Met ingang van zondag 15 maart gaat Mgr. Johan Bonny elke zondag om 10 uur voor in de eucharistie in de (lege) Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Op weekdagen om 17 uur gaat de bisschop voor in een moment van bezinning en gebed vanuit de Antwerpse kathedraal. 
Via internet kan u erbij zijn:  YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCoBsBL5PSYnOKZVwu2r0Drg/featured