Eucharistie

   De eucharistie staat centraal in de geloofsbeleving en wordt dan ook de bron en het hoogtepunt van het christelijk leven genoemd. Alle sacramenten staan op haar gericht want de eucharistie is het sacrament bij uitstek van de tegenwoordigheid van de verheerlijkte en verrezen Christus.

Christus is op vele wijzen bij zijn kerk aanwezig, maar nergens is Hij zo intens aanwezig als in de eucharistie.’Dit is mijn Lichaam voor u gegeven. Dit is mijn Bloed, vergoten voor u en voor alle mensen tot vergeving va de zonden’. Zo sprak Jezus op het Laatste Avondmaal.

De eucharistie is maaltijd en voedsel. De eucharistie neemt ons op in de verbondenheid met de Heer (vertikaal) en met medemensen (horizontaal). De eucharistie versterkt christenen als kinderen van God en broeders en zusters van elkaar. Vanuit de eucharistie worden christenen ook gezonden. Alles wat zij ontvangen hebben kunnen zij niet voor zichzelf houden.

De eucharistie is niet alleen ‘gedachtenis’ aan het laatste Avondmaal en de zelfgave van Christus. De eucharistie laat ons nu reeds proeven van de ontmoeting met de verrezen Heer: ‘Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt’.

Overzicht vieringen

WOENSDAG 20 JUNI

09.30 u. Scheldewindeke, Gebedsdienst

 

DONDERDAG 21 JUNI 

19.00 u. Merelbeke-Flora, Stille aanbidding 
19.00 u  Oosterzele-Centrum, H. Mis voor overledene

 

VRIJDAG 22 JUNI

19.00 u. Merelbeke-Centrum, Gebedsviering en stille aanbidding

 

ZATERDAG 23 JUNI

14.00 u. Melsen, Huwelijk van Stijn Van Beneden en Debby Van Den Berghe
16.00 u. Merelbeke-Centrum, Biechtviering
17.00 u. Merelbeke-Flora, Eucharistieviering uit dankbaarheid met Gregoriaans koor uit Moortsele
17.00 u. Oosterzele-Anker, H. Mis voor bijzondere intentie
18.00 u. Bottelare, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
                Lector: Brigitte Van Den Kerckhove
18.30 u. Scheldewindeke, Jaarmis  voor Robert De Block en Clara Verspeeten
                Voor Jules Troubleyn , zoon Daniel, ouders en André De Cock
                Voor Lucien Tuypens
                Jubileumviering van André De Witte, vijftig jaar priester
                Vlaams-Braziliaanse viering

 

ZONDAG 24 JUNI

09.15 u Balegem, Eucharistieviering voor de parochiale geloofsgemeenschap.
               H.Mis voor Henri Van de Velde - Juliette Baele.
               Lectoren: Christianne en Noël
10.00 u. Landskouter, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
               Jaarmis voor Michel Van Der Cruyssen, echtgenote Camilla Brackenier en voor hun zoon Gerard Van Der Cruyssen (La)
               Lector: Ivette De Vos
10.30 u. Merelbeke-Centrum, Eucharistieviering
10.30 u. Oosterzele-Centrum,  Namis  voor René Van der Gucht
 

MAANDAG  25 JUNI 

09.30 u. Scheldewindeke, Eucharistieviering voor overledene 
10.45 u.  Oosterzele-centrum, Dankmis einde schooljaar 
14.00 u. Merelbeke-Flora, Gebedsmoment GO 

DINSDAG 26 JUNI

09.00 u. Bottelare, Eucharistieviering ter ere van Moeder Anna
09.00 u. Merelbeke-Centrum, Eucharistieviering einde schooljaar Paus Johannes College

 

WOENSDAG 27 JUNI

09.00 u. Merelbeke - Sint-Hendrikskerk, Viering einde schooljaar door Sint. Elooischool
09.30 u. Scheldewindeke, Eucharistieviering voor overledene

 

DONDERDAG 28 JUNI 

09.00 u. Merelbeke-Flora, Dankviering einde schooljaar door Sint Michielsschool 
10.15 u. Merelbeke-Het Lindeken, Eucharistieviering
19.00 u. Merelbeke-Flora, Gebedsviering 

 

VRIJDAG 29 JUNI

09.30 u. Merelbeke-Centrum, Eucharistieviering voor de Apostelen Petrus en Paulus
09.45 u. Scheldewindeke, Dankmis einde schooljaar 
19.00 u. Merelbeke-Centrum, Gebedsviering en stille aanbidding

 

ZATERDAG 30 JUNI

14.00 u. Merelbeke-Centrum, Huwelijk van Marijn De Munter en Aurélie Seghers
16.00 u. Merelbeke - Centrum, Biechtgelegenheid
17.00 u. Merelbeke-Flora, Eucharistieviering voor een speciale intentie 
17.00 u. Oosterzele-Anker, Eucharistieviering voor bijzondere intentie
18.00 u. Bottelare, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
                Eucharistieviering voor de overledenen: Maurice De Dobbeler, Agnès Meirschaert
                Jaarmis voor Robert Kielemoes-Hebbelinck en kinderen
                Jaarmis voor Michel Lievens, schoonouders Jozef Wylock-De Smet Marie en schoonbroer Marcel Vijverman (Bo)
                Lector: Lieve Oreye
18.30 u. Scheldewindeke, Jaarmis Eduard De Bock en echtgenote Célina Valcke

 
ZONDAG 1 JULI

09.15 u Balegem, Eucharistieviering voor de parochiale geloofsgemeenschap.
                Eucharistieviering voor Oscar Van de Sijpe - Clarisse De Neve en dochter Juliette Van de Sijpe.
                Lectoren: Annie en Mieke.
10.00 u. Landskouter, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
                 Jaarmis voor de familie De Coene-Vervondel (Gij)
                 Jaarmis voor Georges Schepens en echtgenote Clara Verhaeghen
                 Lector: Bruno Verhelst
10.30 u. Merelbeke-Centrum, Jaarmis voor overleden ouders en schoonouders
10.30 u.  Oosterzele-centrum, Eucharistieviering ter ere van O.L.Vrouw van Lourdes 
15.00 u. Merelbeke - Sint Elooikapel, Sint-Elooiviering met paarden en hondenwijding