Eucharistie

   De eucharistie staat centraal in de geloofsbeleving en wordt dan ook de bron en het hoogtepunt van het christelijk leven genoemd. Alle sacramenten staan op haar gericht want de eucharistie is het sacrament bij uitstek van de tegenwoordigheid van de verheerlijkte en verrezen Christus.

Christus is op vele wijzen bij zijn kerk aanwezig, maar nergens is Hij zo intens aanwezig als in de eucharistie.’Dit is mijn Lichaam voor u gegeven. Dit is mijn Bloed, vergoten voor u en voor alle mensen tot vergeving va de zonden’. Zo sprak Jezus op het Laatste Avondmaal.

De eucharistie is maaltijd en voedsel. De eucharistie neemt ons op in de verbondenheid met de Heer (vertikaal) en met medemensen (horizontaal). De eucharistie versterkt christenen als kinderen van God en broeders en zusters van elkaar. Vanuit de eucharistie worden christenen ook gezonden. Alles wat zij ontvangen hebben kunnen zij niet voor zichzelf houden.

De eucharistie is niet alleen ‘gedachtenis’ aan het laatste Avondmaal en de zelfgave van Christus. De eucharistie laat ons nu reeds proeven van de ontmoeting met de verrezen Heer: ‘Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt’.

Overzicht vieringen

MAANDAG 19 AUGUSTUS

10.00 u. Melsen, Maandelijks eucharistieviering om te bidden voor de zieke parochianen
10.30 u. Balegem, Plechtige viering bij gelegenheid van de Kermis met gedachtenis van de overledenen en uitreiking van de gedachtenisprentjes en voor Oscar Van de Sijpe - Clarisse De Neve en dochter Juliette ;                         Petrus De Neve - Judith Van de Vijver ; Vital Van de Sijpe - Marie Van de Vijver
                 Lectoren : vrijwilligers

 

DINSDAG 20 AUGUSTUS

09.00 u. Bottelare, Eucharistieviering ter ere van Moeder Anna
                 Intentie gever (offerblok)
09.00 u. Merelbeke - Centrum, Eucharistieviering

 

WOENSDAG 21 AUGUSTUS

09.30 u. Scheldewindeke, Wekelijkse Gebedsviering

 

DONDERDAG 22 AUGUSTUS 

10.15 u. Merelbeke - Het Lindeken, Geen Eucharistieviering
19.00 u. Merelbeke - Flora, Gebedsviering 
18.30 u. Balegem, Eucharistieviering ter ere van O.-L.-Vrouw, Maria Koningin

 

VRIJDAG 23 AUGUSTUS

19.00 u. Merelbeke - Centrum, Gebedsviering en stille aanbidding

 

ZATERDAG 24 AUGUSTUS

11.00 u. Oosterzele, Huwelijksviering van Jonathan Holvoet en Annelies De Meulenaere
14.00 u. Balegem, Doopsel van Benito Seynaeve, zoontje van Steve en Evy Moreels 
15.15 u. tot 15.45 u. Merelbeke - Centrum, Biechtgelegenheid
16.45 u. Merelbeke - Flora , Eucharistieviering voor de overledenen van de families Traest en Deventer 
18.15 u. Bottelare, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap Ter ere van Moeder Anna (offerblok)
                 Lector: Birgit Taverniers

 

ZONDAG 25 AUGUSTUS

08.30 u. Balegem, Gezongen Ochtendgebed van de 21ste zondag door het jaar
                 Lectoren : Jacqueline en Nicole
09.30 u. Oosterzele, St-Michielsviering
                 Eucharistieviering voor Cecilia Gistelinck en familie
                 Namis voor Simonne Temmerman 
11.00 u. Merelbeke - Centrum, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
13.30 u. Scheldewindeke, Doopviering van Margaux Van Lierde, dochtertje van Michiel Van Lierde en Tamara Baele
15.00 u. Oosterzele, Doopviering van Elohor Elizabeth Leus, dochtertje van Chris Leus en Lorine Oke.

MAANDAG 26 AUGUSTUS

10.00 u. Gijzenzele, Kermisdienst ter nagedachtenis van alle overledenen.

DINSDAG 27 AUGUSTUS

09.00 u. Bottelare, Eucharistieviering ter ere van Moeder Anna
                 Intentie van de gever (Bo)
09.00 u. Merelbeke - Centrum, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap

WOENSDAG 28 AUGUSTUS

09.30 u. Scheldewindeke, wekelijkse Gebedsviering

DONDERDAG 29 AUGUSTUS 

10.15 u. Merelbeke - Het Lindeken, Eucharistieviering
18.30 u. Balegem, H. Mis voor onze zieken
19.00 u . Merelbeke - Flora , Gebedsviering 

VRIJDAG 30 AUGUSTUS

19.00 u. Merelbeke - Centrum, Gebedsviering en stille aanbidding

ZATERDAG 31 AUGUSTUS

14.30 u. Merelbeke - Centrum, Huwelijksviering van Hospice Agondanou en Ilina Kesteleyn
14.30 u. Balegem, Huwelijksviering van Rosalie Van Minnebrugge en Tim Den Haese
15.15 u tot 15.45 u. Merelbeke -Centrum, Biechtgelegenheid
16.45 u. Merelbeke- Flora , Eucharistieviering voor een bijzondere intentie 
18.15 u. Bottelare, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
                Jaarmis voor Eduard De Bock en Célina Valcke (Sc)
                Lector: Erik Van Bockstaele

ZONDAG 1 SEPTEMBER

08.30 u. Balegem, Gezongen Ochtendgebed van de 22ste zondag door het jaar.
                  Lectoren : Mieke en Bernard
                  Doopzondag met doopsel van Lilo Beké, Amélie Lapaige en César De Raedt
09.30 u. Oosterzele, Jaarmis voor familie Lejeune-Lateur
11.00 u. Merelbeke - Centrum, Eucharistieviering naar het Oosten gericht. 
                 Eucharistieviering voor Oscar Verdonck en echtgenote Marie - Romanie Van De Steene, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
13.00 u. Scheldewindeke, Doopviering van Lucie Van Hamme, dochtertje van Pieter Van Hamme en Laura Van Uytfange