Eucharistie

   De eucharistie staat centraal in de geloofsbeleving en wordt dan ook de bron en het hoogtepunt van het christelijk leven genoemd. Alle sacramenten staan op haar gericht want de eucharistie is het sacrament bij uitstek van de tegenwoordigheid van de verheerlijkte en verrezen Christus.

Christus is op vele wijzen bij zijn kerk aanwezig, maar nergens is Hij zo intens aanwezig als in de eucharistie.’Dit is mijn Lichaam voor u gegeven. Dit is mijn Bloed, vergoten voor u en voor alle mensen tot vergeving va de zonden’. Zo sprak Jezus op het Laatste Avondmaal.

De eucharistie is maaltijd en voedsel. De eucharistie neemt ons op in de verbondenheid met de Heer (vertikaal) en met medemensen (horizontaal). De eucharistie versterkt christenen als kinderen van God en broeders en zusters van elkaar. Vanuit de eucharistie worden christenen ook gezonden. Alles wat zij ontvangen hebben kunnen zij niet voor zichzelf houden.

De eucharistie is niet alleen ‘gedachtenis’ aan het laatste Avondmaal en de zelfgave van Christus. De eucharistie laat ons nu reeds proeven van de ontmoeting met de verrezen Heer: ‘Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt’.

Overzicht vieringen

LITURGISCHE VIERINGEN
Onze kerk blijft open van 8.30 u. tot 18.00 u., voor een persoonlijk gebed of om een kaarsje te laten branden in deze moeilijke tijd. 

MEDEDELING

OPNIEUW EUCHARISTIE DE KERK …

De nationale veiligheidsraad heeft het licht op groen heeft gezet om opnieuw religieuze erediensten bij te wonen vanaf 8 juni. In samenwerking met de specialisten van de exitstrategie (GEES) heeft de bisschoppenconferentie een protocol met veiligheidsvoorschriften uitgewerkt om binnen de grenzen van wat is toegelaten veilig publieke vieringen in kerken te laten doorgaan. Met de parochieploeg hebben wij dat alles op donderdag 4 juni besproken, ons baserend op de geldende afspraken op dat moment. Vermits men zelfs in het document van de bisschoppen spreekt over een dynamisch document, zullen er op (relatief korte) termijn zeker nog aanpassingen gebeuren. Voor onze parochie hebben wij na het bekijken van de concrete situatie vandaag volgende beslissing genomen.

Vanaf het weekend van 13 en 14 juni zijn er opnieuw eucharistievieringen in onze parochie. Concreet zal dat zijn op zaterdagavond om 18.15 uur in Bottelare, op zondag om 9.30 uur in Oosterzele en om 11 uur in Merelbeke centrum. Vermits voorlopig alleen de pastoor de vieringen kan voorgaan, is er op zaterdagavond tot nader order geen eucharistieviering in Merelbeke Flora.
Het maximum aantal peronen dat kan deelnemen aan deze vieringen is 100 voor Bottelare en Merelbeke centrum en 80 voor Oosterzele.
Iedereen die de kerk binnenkomt, moet de handen ontsmetten. Hiervoor zullen dispensers ter beschikking gesteld worden. Een mondmasker wordt aangeraden (maar is niet verplicht).
De afstandsregel van 1,5 meter dient voor niet-gezinsleden bewaard te worden. Dat betekent dat we zoveel als mogelijk vooraan inschuiven en zo in de beschikbare rijen aansluiten (gezinsleden samen; 2 stoelen tussen voor mensen uit een volgende bubbel; één rij telkens vrij laten). Hierdoor moeten we het mogelijk maken om elkaar zo weinig als mogelijk te dicht te benaderen. Enkele vrijwilligers zullen deze ‘bewegingen’ mee in goede banen leiden.
Bij de vredewens en het Onzevader mogen (buiten de eigen bubbel) geen handen worden geschud.
De samenzang wordt ondersteund door een cantor (voorzanger), koren zijn nog niet toegelaten. Ook zangboeken mogen we niet gebruiken. Wel zullen blaadjes met de liederen ter beschikking stellen. Deze worden na de viering meegenomen naar huis of in een doos verzameld om nadien te vernietigen.
We hebben gekozen om in het eerste weekend nog geen communie uit te reiken om aan de nieuwe situatie te kunnen wennen. Na dit eerste weekend zullen we de gang van zaken evalueren en beslissen wat nadien mogelijk is.
Voorlopig worden nog geen persoonlijke intenties voor overledenen opgenomen voor de diensten. We nemen daarover later een beslissing.
Na de viering is het niet toegelaten om samen te scholen op het kerkplein …
Voor wie een broze gezondheid heeft, verkouden is of om een andere reden twijfelt om deel te nemen aan de eucharistie onder deze beperkende voorwaarden, zijn er nog vieringen op de radio en de televisie of via livestream.

Ook voor uitvaarten en huwelijken gelden dezelfde (beperkende) regels.
Vanaf 1 juli zullen we opnieuw dopen. Daarvoor zal met de families die een doopsel hebben aangevraagd contact worden opgenomen.

Dit alles vraagt van ieder van ons een hele inspanning, maar het zal hoe dan ook deugd doen als we opnieuw samen kunnen vieren. Laat ons daarom vooral dankbaar zijn!

De parochieploeg.

Ook nog steeds mogelijk;

- Zondag kan je de eucharistieviering volgen vanuit Herzele via de link naar Radio Star. Damien is daar mede de drijvende en werkende kracht achter … Waarvoor heel veel dank! Je kan via Youtube kijken op het moment dat jou het beste past.
Link: https://www.radiostar.be/Misvieringen

- Ik ontving via Jo Byttebier volgende link voor een mooi interview met Luc Vanmaercke, hoofdredacteur van Kerk&Leven.
De moeite om eens een andere klok te horen in deze Coronatijden …
Link: https://zwijgenisgeenoptie.be/luk-vanmaercke/?utm_source=drip&utm_medium=email&utm_campaign=Liefde+in+tijden+van+Corona

Kerkdiensten op radio televisie en internet
Onder andere: dagelijks gebedsmoment met bisschop Johan Bonny van Antwerpen (17 uur) en zondagsmis (10 uur)
AANBEVOLEN!
Stuur het door…
Meer info:  https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel-informatie/alternatief-aanbod-vieringen-radio-tv-internet
Met ingang van zondag 15 maart gaat Mgr. Johan Bonny elke zondag om 10 uur voor in de eucharistie in de (lege) Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Op weekdagen om 17 uur gaat de bisschop voor in een moment van bezinning en gebed vanuit de Antwerpse kathedraal. 
Via internet kan u erbij zijn:  YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCoBsBL5PSYnOKZVwu2r0Drg/featured

HEROPSTART VIERINGEN

DINSDAG 30 JUNI
09.00 u. Bottelare, Eucharistieviering

WOENSDAG 1 JULI
09.30 u. Scheldewindeke, wekelijkse gebedsviering

DONDERDAG 2 JULI
18.30 u. Balegem, Eucharistieviering ter ere van O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand (SV1)

VRIJDAG 3 JULI
18.00 u. Merelbeke - Centrum, Gebedsviering en stille aanbidding

ZATERDAG 4 JULI
15.15 u tot 15.45 u. Merelbeke - Centrum, Biechtgelegenheid

18.00 u. Melsen, Bezinningsmoment

18.15 u. Bottelare, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap

ZONDAG 5 JULI
08.30 u. Balegem, Gezongen ochtendgebed van de 14° zondag door het jaar
                 Lectoren : Christianne en Noël
                 Doopzondag in BALEGEM: Doop van Anna Van Israël.
09.30 u. Oosterzele, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap. Lector: Karel
11.00 u. Merelbeke - Centrum, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap

MAANDAG 6 JULI
09.00 u. Merelbeke - Centrum, Eucharistieviering voor onze zieken thuis en in de kliniek.

DINSDAG 7 JULI
09.00 u. Bottelare, Eucharistieviering

WOENSDAG 8 JULI
09.30 u. Scheldewindeke, wekelijkse gebedsviering

DONDERDAG 9 JULI
18.30 u. Balegem, Eucharistieviering ter ere van O.-L. Vrouw van Altijddurende Bijstand (SV2)

ZATERDAG 11 JULI
15 u 15 tot 15.45 : Merelbeke Centrum, Biechtgelegenheid
18.15 u. Bottelare, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap

ZONDAG 12 JULI
08.30 u. Balegem, Gezongen ochtendgebed van de 15° zondag door het jaar
                 Lectoren : Jacqueline en Nicole
09.30 u. Oosterzele, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap. Lector: Mieke
11.00 u. Merelbeke - Centrum, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap

DINSDAG 14 JULI
09.00 u. Bottelare, Eucharistieviering

ZATERDAG 18 JULI

15.15 u. tot 15.45 u. Merelbeke Centrum, Biechtgelegenheid
16.15 u. Merelbeke - Flora, Geen Eucharistieviering

ZONDAG 19 JULI

08.30 u. Balegem, Gezongen ochtendgebed van de 16e zondag door het jaar
                 lectoren : Mieke en Bernard
09.30 u. Oosterzele, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
11.00 u. Merelbeke - Centrum, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap

MAANDAG 20 JULI 

10.00 u. Melsen, Eucharistieviering voor de zieken van de parochie

DINSDAG 21 JULI

09.00 u. Bottelare,  Eucharistieviering

DONDERDAG 23 JULI

18.30 u. Balegem, Eucharistieviering ter ere van H. Petrus en H. Paulus (VDS)

VRIJDAG 24 JULI

18.00 u. Merelbeke - Centrum, Gebedsviering en stille aanbidding

ZATERDAG 25 JULI

15 u 15 tot 15.45 : Merelbeke Centrum, Biechtgelegenheid
16.15 u. Merelbeke - Flora, Geen Eucharistieviering
18.15 u. Bottelare, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap, zegening met relikwie van Heilige Moeder Anna 

ZONDAG 26 JULI 

08.30 u. Balegem, Gezongen ochtendgebed van de 17° zondag door het jaar
                Lectoren : Régine en Paul
11.00 u. Merelbeke - Centrum, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap

DINSDAG 28 JULI

09.30 u. Bottelare, Eucharistieviering

DONDERDAG 30 JULI

18.30 u. Balegem, Eucharistieviering ter ere van H. Nikolaas van Tolentijn (M)

VRIJDAG 31 JULI 

18.00 u. Merelbeke - Centrum, Gebedsviering en stille aanbidding

ZATERDAG 1 AUGUSTUS

15 u 15 tot 15.45 : Merelbeke Centrum, Biechtgelegenheid
16.15 u. Merelbeke - Flora, Geen Eucharistieviering
18.00 u. Melsen, Maandelijks bezinningsmoment
18.15 u. Bottelare, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
                Gebedsdienst voor Tavernier Maria

ZONDAG 2 AUGUSTUS

08.30 u. Balegem, Gezongen ochtendgebed van de 18° zondag door het jaar
                 Lectoren : Christianne en Noël
                 Doopzondag met doopsel van Jade Neckebroeck, Elena De Corte, Myla De Vlieger
11.00 u. Merelbeke - Centrum, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap

MAANDAG 3 AUGUSTUS

10.00 u. Merelbeke - Centrum, Eucharistieviering voor de zieken thuis en in de kliniek

DINSDAG 4 AUGUSTUS

09.00 u. Bottelare, Eucharistieviering

DONDERDAG 6 AUGUSTUS

18.30 u. Balegem, Eucharistieviering op het feest van de gedaanteverandering van de Heer

VRIJDAG 7 AUGUSTUS

18.00 u. Merelbeke - Centrum, Gebedsviering en stille aanbidding

ZATERDAG 8 AUGUSTUS

15 u 15 tot 15.45 : Merelbeke Centrum, Biechtgelegenheid
16.15 u. Merelbeke - Flora, Geen Eucharistieviering
18.15 u. Bottelare, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap

ZONDAG 9 AUGUSTUS

08.30 u. Balegem, Gezongen ochtendgebed van de 19° zondag door het jaar
                 Lectoren : Jacqueline en Nicole
11.00 u. Merelbeke - Centrum, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap