Eucharistie

   De eucharistie staat centraal in de geloofsbeleving en wordt dan ook de bron en het hoogtepunt van het christelijk leven genoemd. Alle sacramenten staan op haar gericht want de eucharistie is het sacrament bij uitstek van de tegenwoordigheid van de verheerlijkte en verrezen Christus.

Christus is op vele wijzen bij zijn kerk aanwezig, maar nergens is Hij zo intens aanwezig als in de eucharistie.’Dit is mijn Lichaam voor u gegeven. Dit is mijn Bloed, vergoten voor u en voor alle mensen tot vergeving va de zonden’. Zo sprak Jezus op het Laatste Avondmaal.

De eucharistie is maaltijd en voedsel. De eucharistie neemt ons op in de verbondenheid met de Heer (vertikaal) en met medemensen (horizontaal). De eucharistie versterkt christenen als kinderen van God en broeders en zusters van elkaar. Vanuit de eucharistie worden christenen ook gezonden. Alles wat zij ontvangen hebben kunnen zij niet voor zichzelf houden.

De eucharistie is niet alleen ‘gedachtenis’ aan het laatste Avondmaal en de zelfgave van Christus. De eucharistie laat ons nu reeds proeven van de ontmoeting met de verrezen Heer: ‘Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt’.

Overzicht vieringen

ZONDAG 14 OKTOBER

09.30 u. Balegem, Woord- en gebedsdienst.
                 Lector: Jacqueline en Nicole
09.30 u. Oosterzele, voor de parochiegemeenschap
                 Lector: François
09.30 u. Scheldewindeke, Eucharistieviering voor onze parochiegemeenschap.
                 Lector: Christine
11.00 u. Merelbeke - Centrum, Jaarmis voor Wilfried De Noyette
11.00 u. Landskouter, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
                  Lector: Erik Van Bockstaele

 

MAANDAG 15 OKTOBER
10.00 u. Melsen, Eucharistieviering voor de zieken van de parochie

 

DINSDAG 16 OKTOBER
09.00 u. Merelbeke-Centrum, Eucharistieviering
09.00 u. Bottelare, Eucharistieviering ter ere van Moeder Anna

 

WOENSDAG 17 OKTOBER
09.30 u. Scheldewindeke, H. Mis voor bijzondere intentie

 

DONDERDAG 18 OKTOBER
10.15 u. Merelbeke-Het Lindeken, Eucharistieviering 19.00 u. Merelbeke-Flora, Stille aanbidding

 

VRIJDAG 19 OKTOBER
19.00 u. Merelbeke-Centrum, Gebedsviering en stille aanbieding

 

ZATERDAG 20 OKTOBER

14.30 u. Merelbeke-Flora, Huwelijk van Robby Braeckman en Monika Musial
16.00 u. Merelbeke-Centrum, Biechtviering
17.00 u. Merelbeke-Flora, Jaarmis voor de families De Caluwe - Bouckaert - De Coninck
                 Jaarmis voor Roger Quaquebeke
                 Collecte voor Wereldmissiedag
18.00 u. Bottelare, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
                 Lector: Lieve Orye
                 Omhaling voor Missiewerken

 

ZONDAG 21 OKTOBER

09.30 u Balegem, Hoogmis voor de parochiale geloofsgemeenschap.
                Lector: Bernard
09.30 u Oosterzele, Jaarmis voor Alfons Waterloos en familie
                Omhaling Pauselijke Missiewerken
                Lector: Sabine
09.30 u. Scheldewindeke, Woord- en gebedsdienst, Omhaling voor Pauselijke Missiewerken 
                Lector: Liesbeth
10.30 u. Munte, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap. Sint-Hubertusviering.
                 Lector: Bernice De Regge
11.00 u Merelbeke-Centrum, Gezinsviering met de vormelingen
                Eucharistieviering voor de overledenen van wijk Roskam
11.00 u. Landskouter, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
                Jaarmis voor Sylvain Vermeulen (MO)
                Eucharistieviering ter ere van de H. Aldegonde ter intentie van de gever (LE)
                Lector: Erik Van Bockstaele
11.00 u. Melsen, Concert in de kerk
15.00 u. Merelbeke-Centrum, Doopviering

DINSDAG 23 OKTOBER

09.00 u. Merelbeke-Centrum, Eucharistieviering
09.00 u. Bottelare, Eucharistieviering ter ere van Moeder Anna

 

WOENSDAG 24 OKTOBER
09.30 u. Scheldewindeke, H. Mis voor overledene

 

DONDERDAG 25 OKTOBER

10.15 u. Merelbeke-Het Lindeken, Eucharistieviering 
19.00 u. Merelbeke-Flora, Gebedsviering 

 

VRIJDAG 26 OKTOBER 

19.00 u. Merelbeke-Centrum, Gebedsviering en stille aanbidding

ZATERDAG 27 OKTOBER

16.00 u. Merelbeke-Centrum, Biechtviering
17.00 u. Merelbeke-Flora, Jaarmis voor Joseph T’Sjoen en echtgenote Clara Versijpt. 
                en voor een speciale intentie 
18.00 u. Bottelare, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
                Jaarmis voor Hector De Baere en echtgenote Louise Steurbaut (Bo)
                Eucharistieviering ter nagedachtenis van de overledenen: Raphaël Vergaert, Dominique Puype, Sabine Dammekens
                Jaarmis Eduard De Bock en echtgenote Célina Valcke (Scheldewindeke)
                Jaarmis voor Joris De Swaef en grootouders (Scheldewindeke)
                Lector: Birgit Taverniers

 

ZONDAG 28 OKTOBER

09.30 u. Oosterzele-Centrum, Eucharistieviering, Jongeren- en gezinsviering met de Sint-Michielsbeweging, met Godly Play voor de kinderen tussen 5 en 12!
                Jaarmis voor Daniel Van Caelenberg, tevens mis voor Maurice De Pauw en Monique Van Crombrugge,  Mariette Van Crombrugge en ouders,
09.30 u.  Scheldewindeke, Eucharistieviering, H. Mis voor de parochiegemeenschap
                lector : Christianne
09.30 u. Balegem, Startviering voor de kandidaat-vormelingen.
                lector : Regine en Paul
11.00 u. Balegem ,Doopsel van Finn Van De Gucht.
11.00 u. Merelbeke-Centrum,  Eucharistieviering ter gelegenheid van de Nationale Dag van de Chronisch Zieke Mens met medewerking van Samana - Merelbeke Centrum
                Eucharistieviering voor de overledenen van KBC kring gepensioneerden Gent
                Jaarmis Arnold De Brabandere
                Jaarmis voor Nancy Baudoncq
11.00 u. Landskouter, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
                Jaarmis voor Maurits Van Hecke echtgenoot van Regina Foucqaert (MO)
                Jaarmis voor Gustaaf Kardinaal Joos (La)
                Lector: Ivette De Vos