Eucharistie

   De eucharistie staat centraal in de geloofsbeleving en wordt dan ook de bron en het hoogtepunt van het christelijk leven genoemd. Alle sacramenten staan op haar gericht want de eucharistie is het sacrament bij uitstek van de tegenwoordigheid van de verheerlijkte en verrezen Christus.

Christus is op vele wijzen bij zijn kerk aanwezig, maar nergens is Hij zo intens aanwezig als in de eucharistie.’Dit is mijn Lichaam voor u gegeven. Dit is mijn Bloed, vergoten voor u en voor alle mensen tot vergeving va de zonden’. Zo sprak Jezus op het Laatste Avondmaal.

De eucharistie is maaltijd en voedsel. De eucharistie neemt ons op in de verbondenheid met de Heer (vertikaal) en met medemensen (horizontaal). De eucharistie versterkt christenen als kinderen van God en broeders en zusters van elkaar. Vanuit de eucharistie worden christenen ook gezonden. Alles wat zij ontvangen hebben kunnen zij niet voor zichzelf houden.

De eucharistie is niet alleen ‘gedachtenis’ aan het laatste Avondmaal en de zelfgave van Christus. De eucharistie laat ons nu reeds proeven van de ontmoeting met de verrezen Heer: ‘Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt’.

Overzicht vieringen

 

Door de beslissing van de federale regering op vrijdag 30 oktober om een lockdown in te stellen, zijn alle erediensten verboden. Alleen uitvaarten kunnen nog met een maximum van 15 aanwezigen,

VIERINGEN OP ZONDAG
 
Vanaf Allerzielen, maandag 2 november 2020, zijn publieke liturgische vieringen niet langer toegelaten. Als alternatief vind je in dit overzicht hoe je via radio, televisie of internet eucharistie kan meevieren. We vullen het overzicht steeds verder aan.
 
De radiomissen kan je elke zondag om 10.00 uur beluisteren op radio 1. Afstemmen op de tv-mis kan je tweewekelijks op één, telkens om 10.00 uur of op NPO2 (Nederland) om 10.00 uur. De tv-mis met Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, 15 augustus, 1 november en Kerstmis begint om 11.00 uur, en met Kerstnacht om 24.00 uur. De mis beluisteren kan ook dagelijks online op Radio Maria om 9 uur en zondag om 10.00 uur.
 
OPEN KERKEN

Nu we door de maatregelen om het coronavirus in te dijken niet meer in de mogelijkheid verkeren om wekelijks in onze kerken samen te vieren, vraagt onze bisschop om extra in te zetten op kansen om geloof te blijven voeden en beleven. 

Kerkgebouwen mogen open blijven en er mogen telkens maximaal 4 peronen tegelijkertijd in een kerkgebouw aanwezig zijn. Om te weten waar je terecht kunt in onze parochie, delen we hierbij de openingsuren van onze kerken:

-       Balegem: van 7 tot 19 uur

-       Bottelare: van 10 tot 17 uur

-       Landskouter: van 10 tot 16 uur

-       Melsen: van 10 tot 16 uur

-       Merelbeke centrum: van 8.30 tot 18.00 uur

-       Munte: alle dagen van 10 tot 17.30 uur

-       Oosterzele: van 10 tot 16.30 uur

-       Scheldewindeke: elke woensdag van 8 tot 15.30 uur