Eucharistie

   De eucharistie staat centraal in de geloofsbeleving en wordt dan ook de bron en het hoogtepunt van het christelijk leven genoemd. Alle sacramenten staan op haar gericht want de eucharistie is het sacrament bij uitstek van de tegenwoordigheid van de verheerlijkte en verrezen Christus.

Christus is op vele wijzen bij zijn kerk aanwezig, maar nergens is Hij zo intens aanwezig als in de eucharistie.’Dit is mijn Lichaam voor u gegeven. Dit is mijn Bloed, vergoten voor u en voor alle mensen tot vergeving va de zonden’. Zo sprak Jezus op het Laatste Avondmaal.

De eucharistie is maaltijd en voedsel. De eucharistie neemt ons op in de verbondenheid met de Heer (vertikaal) en met medemensen (horizontaal). De eucharistie versterkt christenen als kinderen van God en broeders en zusters van elkaar. Vanuit de eucharistie worden christenen ook gezonden. Alles wat zij ontvangen hebben kunnen zij niet voor zichzelf houden.

De eucharistie is niet alleen ‘gedachtenis’ aan het laatste Avondmaal en de zelfgave van Christus. De eucharistie laat ons nu reeds proeven van de ontmoeting met de verrezen Heer: ‘Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt’.

Overzicht vieringen

WOENSDAG 16 OKTOBER

09.30 u. Scheldewindeke, Wekelijkse gebedsviering

 

DONDERDAG 17 OKTOBER

10.15 u. Merelbeke - Het Lindeken, Eucharistieviering
18.30 u. Balegem, Eucharistieviering en startviering van de vormselcatechese, aansluitend info en inschrijving
19.00 u. Merelbeke-Flora, Stille aanbidding

 

ZATERDAG 19 OKTOBER

15.15 u. tot 15.45 u. Merelbeke-Centrum, Biechtgelegenheid
16.45 u. Merelbeke-Flora, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
18.15 u. Bottelare, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
                Jaarmis Godelieve Rahoens, echtg. Albert Lenaert
                Jaarmis voor Z.E.H. Kanunnik Georges De Lange
                Namis voor Francine Van den Bulcke (Mo)
                Lector: Bernice De Regge
18.30 u Scheldewindeke, Vlaams-Braziliaanse misviering in verbondenheid met dom André en de overledenen: Pater Raf, Zuster Celine en overleden leden van de missie en braziliaanse zanggroep.
                Jaarmis voor Roland Wylock, ouders en Lea Wylock

 

ZONDAG 20 OKTOBER

08.30 u. Balegem, Gezongen ochtendgebed van de 29 ste zondag door het jaar
                  Lectoren: Jacqueline en Nicole
09.30 u. Oosterzele, Eucharistieviering voor familie Aelbrecht – De Cuyper, Gabriëlla en Georges, Aurelle – Erik.
                  Jaarmis voor Sylvain Vermeulen (Mo)
                  Lector: Monica Bernaert 
11.00 u. Merelbeke-Centrum, Eucharistieviering voor de overledenen van de wijk Roskam met medewerking van het “Braziliaans” zangkoor van Scheldewindeke
                  Eucharistieviering voor De Noyette Wilfried, echtgenoot Margriet Versele

15.00 u. Merelbeke - Centrum, Doopviering
 

MAANDAG 21 OKTOBER

10.00 u. Melsen, Maandelijks Eucharistieviering om te bidden voor de zieke parochianen

 

DINSDAG 22 OKTOBER

09.00 u. Bottelare, Eucharistieviering ter ere van Moeder Anna
09.00 u. Merelbeke - Centrum, Eucharistieviering

WOENSDAG 23 OKTOBER

09.30 u. Scheldewindeke, Wekelijkse gebedsviering

 

DONDERDAG 24 OKTOBER

10.15 u. Merelbeke - Het Lindeken, Eucharistieviering
18.30 u. Balegem, Eucharistieviering voor Oscar Van de Sijpe- Clarisse De Neve en dochter Juliette, voor Petrus De Neve-Judith Van de Vijver, Vital Van de Sijpe-Marie Van de Vijver en Filemon Vekeman en echtgenote
19.00 u. Merelbeke-Flora, Gebedsviering 

 

ZATERDAG 26 OKTOBER

16.45 u. Merelbeke- Flora, Eucharistieviering voor de familie De Caluwe - Bouckaert en De Wulf  
                 voor Roger Van Quaquebeke 
                 en voor een bijzondere intentie 
18.15 u. Bottelare, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
                 Jaarmis voor Eduard De Bock en Célina Valcke (Sc)
                 Ter ere van Sint-Aldegonde (Le)
                 Jaarmis voor Raymond De Wulf (Bo)
                 Jaarmis voor Hector De Baere en echtgenote Louise Steurbaut (Bo)
                 Eucharistieviering voor de overledenen van de maand : Van den Bulcke Francine, Durand Rosie, Decruyenaere Béatric, De Rijcke Luc
                 Lector: Antoine De Vos

 

ZONDAG 27 OKTOBER

08.30 u. Balegem, Gezongen Ochtendgebed van de 30° zondag door het jaar
                 Lectoren : Mieke en Bernard
09.30 u. Oosterzele, St-Michielsviering, tevens Eucharistieviering voor Maurice De Pauw en Monique Van Crombrugge en Mariette Van Crombrugge en ouders
11.00 u. Merelbeke - Centrum,  Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
14.00 u. Balegem, Doop van Lucille De Roose
15.00 u. Oosterzele, Doop van Marcus Latoir