Eucharistie

   De eucharistie staat centraal in de geloofsbeleving en wordt dan ook de bron en het hoogtepunt van het christelijk leven genoemd. Alle sacramenten staan op haar gericht want de eucharistie is het sacrament bij uitstek van de tegenwoordigheid van de verheerlijkte en verrezen Christus.

Christus is op vele wijzen bij zijn kerk aanwezig, maar nergens is Hij zo intens aanwezig als in de eucharistie.’Dit is mijn Lichaam voor u gegeven. Dit is mijn Bloed, vergoten voor u en voor alle mensen tot vergeving va de zonden’. Zo sprak Jezus op het Laatste Avondmaal.

De eucharistie is maaltijd en voedsel. De eucharistie neemt ons op in de verbondenheid met de Heer (vertikaal) en met medemensen (horizontaal). De eucharistie versterkt christenen als kinderen van God en broeders en zusters van elkaar. Vanuit de eucharistie worden christenen ook gezonden. Alles wat zij ontvangen hebben kunnen zij niet voor zichzelf houden.

De eucharistie is niet alleen ‘gedachtenis’ aan het laatste Avondmaal en de zelfgave van Christus. De eucharistie laat ons nu reeds proeven van de ontmoeting met de verrezen Heer: ‘Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt’.

Overzicht vieringen

ZATERDAG 15 JUNI

15.15 u tot 15.45 u. Merelbeke-Centrum, Biechtgelegenheid
16.45 u. Merelbeke-Flora, Eucharistieviering voor de overledenen van de maand mei: Martens Georges
                Eucharistieviering voor de overleden zieken van Samana Melle-Merelbeke 
18.15 u. Bottelare, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
                Jaarmis voor Guido Coolsaet (Bo)
                Lector: Birgit Taverniers

 

ZONDAG 16 JUNI 

08.30 u. Balegem, Plechtig gezongen Ochtendgebed op het Hoogfeest van de Heilige Drie-Eenheid, met bijzondere intentie ter ere van H. Antonius met leliewijding
                 Lectoren: Mieke en Bernard
09.30 u. Oosterzele, Jaarmis voor Germain De Smet en echtgenote Margareta De Lobelle,
                  en zoon Luc en overleden familie.
11.00 u. Merelbeke - Centrum, Eucharistieviering voor de leden en overleden leden van KWB met medewerking van het KWB koor.
                Jaarmis voor Paula Gillis en ouders.
15.00 u. Merelbeke - Centrum, Doopviering

MAANDAG 17 JUNI

09.30 u. Scheldewindeke, Eucharistieviering voor overledene 
10.00 u. Melsen, Eucharistieviering voor de zieken van de parochie
 

DINSDAG 18 JUNI

09.00 u. Bottelare, Eucharistieviering ter ere van Moeder Anna
09.00 u. Merelbeke - Centrum, Eucharistieviering

WOENSDAG 19 JUNI

09.30 u. Scheldewindeke, Eucharistieviering voor overledene

DONDERDAG 20 JUNI 

10.15 u. Merelbeke - Het Lindeken - Eucharistieviering
18.30 u. Balegem , Eucharistieviering op het hoogfeest van Sacramentsdag, ter ere van H. Hart
19.00 u. Merelbeke- Flora,Stille aanbidding 

VRIJDAG 21 JUNI 

19.00 u. Merelbeke - Centrum, Gebedsviering en stille aanbidding

ZATERDAG 22 JUNI

15.15 u tot 15.45 u - Merelbeke Centrum - Biechtgelegenheid
16.45 u  Merelbeke - Flora , Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap 
18.15 u. Bottelare, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
                Ter intentie van de gevers ter ere van Sint-Aldegonde (Le)
                 Jaarmis voor Roger Peters-Zulma Matthijs (Bo)
                 Eucharistieviering voor Eduard De Bock en Célina Valcke (Sc)
                 Jaarmis voor Godelieve De Wispelaere, ouders en schoonouders (Me)
                 Lector: Antoine De Vos

ZONDAG 23 JUNI

08.30 u. Balegem, Gezongen Ochtendgebed van de 12de zondag door het jaar
                 Lectoren : Regine en Paul
09.30 u. Oosterzele, Eucharistieviering voor onze parochiegemeenschap 
                 lector : François Bouckaert
11.00 u. Merelbeke - Centrum, Jaarmis voor André Doolaege en echtgenote Jeannine Van Den Bulcke
14.00 u. Balegem, Doopviering van Gaston Stasseyns, zoontje van Andy en Sofie van Thienen.