Eucharistie

   De eucharistie staat centraal in de geloofsbeleving en wordt dan ook de bron en het hoogtepunt van het christelijk leven genoemd. Alle sacramenten staan op haar gericht want de eucharistie is het sacrament bij uitstek van de tegenwoordigheid van de verheerlijkte en verrezen Christus.

Christus is op vele wijzen bij zijn kerk aanwezig, maar nergens is Hij zo intens aanwezig als in de eucharistie.’Dit is mijn Lichaam voor u gegeven. Dit is mijn Bloed, vergoten voor u en voor alle mensen tot vergeving va de zonden’. Zo sprak Jezus op het Laatste Avondmaal.

De eucharistie is maaltijd en voedsel. De eucharistie neemt ons op in de verbondenheid met de Heer (vertikaal) en met medemensen (horizontaal). De eucharistie versterkt christenen als kinderen van God en broeders en zusters van elkaar. Vanuit de eucharistie worden christenen ook gezonden. Alles wat zij ontvangen hebben kunnen zij niet voor zichzelf houden.

De eucharistie is niet alleen ‘gedachtenis’ aan het laatste Avondmaal en de zelfgave van Christus. De eucharistie laat ons nu reeds proeven van de ontmoeting met de verrezen Heer: ‘Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt’.

Overzicht vieringen

MAANDAG 18 FEBRUARI

09.30 u. Scheldewindeke, Eucharistieviering voor overledene
10.00 u. Melsen, Eucharistieviering voor onze zieken thuis en in de kliniek

 

DINSDAG 19 FEBRUARI

09.00 u. Bottelare, Eucharistieviering ter ere van Moeder Anna
09.00 u. Merelbeke-Centrum, Eucharistieviering voor Julien Bradt

 

WOENSDAG 20 FEBRUARI

09.30 u. Scheldewindeke, Eucharistieviering voor overledene

 

DONDERDAG 21 FEBRUARI 

10.15 u. Merelbeke-Centrum, Het Lindeken
18.30 u. Balegem, H. Mis ter ere van Z. Priester Poppe.
19.00 u. Merelbeke - Flora, Stille aanbidding 

 

VRIJDAG 22 FEBRUARI

17.00 u. Merelbeke-Centrum, Gebedsviering en stille aanbidding
17.30 - 18.30 u. Balegem, Catechese in de kerk met afsluitend gebedsmoment voor de vormelingen en hun ouders.

 

ZATERDAG 23 FEBRUARI

15.15 u. tot 15.45 u. Merelbeke-Centrum, Biechtgelegenheid
16.45 u. Merelbeke-Flora, Eucharistieviering voor een speciale intentie 
18.15 u. Bottelare, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
                 Jaarmis voor Maurice Goedertier
                 Eucharistieviering voor overledenen: Marcel Lemmens, Madeleine Backx, Juliette De Cuyper

 

ZONDAG 24 FEBRUARI

08.30 u Balegem, Gezongen Ochtendgebed van de 7de zondag door het jaar.
                Lectoren: Mieke en Bernard
09.30 u. Oosterzele, Jeugd- en Gezinsviering St-Michielsbeweging
                Jaarmis voor Marcel Vervust en familie.
11.00 u. Merelbeke-Centrum, Jaarmis René De Nutte en Marie Louise Van De Steene, kinderen en schoonkinderen en Magdalena Van De Steene
                Na de Eucharistieviering aanmelding voor de kinderen die dit jaar hun Eerste Communie doen en naar school gaan in Gilko en Paus Johannescollege,

 

MAANDAG 25 FEBRUARI

09.30 u. Scheldewindeke, Gebedsdienst

 

DINSDAG 26 FEBRUARI

09.00 u. Bottelare, Eucharistieviering ter ere van Moeder Anna
09.00 u. Merelbeke-Centrum, Eucharistieviering
09.30 u. Scheldewindeke, Eucharistieviering voor overledene

 

DONDERDAG 28 FEBRUARI 

10.15 u. Merelbeke-Het Lindeken, Eucharistieviering
18.30 u Balegem, H.Mis tere ere van de Z. Priester Poppe.
19.00 u. Merelbeke-Flora, Gebedsviering 

 

VRIJDAG 1 MAART

17.00 u. Merelbeke - Centrum, Gebedsviering en stille aanbidding

 

ZATERDAG 2 MAART

15.15 u. tot 15.45 u. Merelbeke-Centrum, Biechtgelegenheid
16.45 u. Merelbeke-Flora, Jaarmis voor Daniël en Clara De Corte - Hellebaut en familie 
18.00 u. Melsen, Maandelijks bezinningsmoment
18.15 u. Bottelare, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
               Jaarmis voor familie Robert Glorieux-Anna Van Driessche en zuster clara

 

ZONDAG 3 MAART

08.30 u Balegem, Gezongen Ochtendgebed van de 8ste zondag door het jaar.
               Lectoren: Régine en Paul
09.30 u. Oosterzele, Namis voor Cecilia Gistelinck, echtgenote van Gilbert Wijnant
               lector Monique Roels
11.00 u. Merelbeke-Centrum, Eucharistieviering gericht naar het Oosten
                Jaarmis voor Julien Maes echtgenoot van Lydie De Munter
                Jaarmis voor Roger De Wilde