Eucharistie

   De eucharistie staat centraal in de geloofsbeleving en wordt dan ook de bron en het hoogtepunt van het christelijk leven genoemd. Alle sacramenten staan op haar gericht want de eucharistie is het sacrament bij uitstek van de tegenwoordigheid van de verheerlijkte en verrezen Christus.

Christus is op vele wijzen bij zijn kerk aanwezig, maar nergens is Hij zo intens aanwezig als in de eucharistie.’Dit is mijn Lichaam voor u gegeven. Dit is mijn Bloed, vergoten voor u en voor alle mensen tot vergeving va de zonden’. Zo sprak Jezus op het Laatste Avondmaal.

De eucharistie is maaltijd en voedsel. De eucharistie neemt ons op in de verbondenheid met de Heer (vertikaal) en met medemensen (horizontaal). De eucharistie versterkt christenen als kinderen van God en broeders en zusters van elkaar. Vanuit de eucharistie worden christenen ook gezonden. Alles wat zij ontvangen hebben kunnen zij niet voor zichzelf houden.

De eucharistie is niet alleen ‘gedachtenis’ aan het laatste Avondmaal en de zelfgave van Christus. De eucharistie laat ons nu reeds proeven van de ontmoeting met de verrezen Heer: ‘Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt’.

Overzicht vieringen

MAANDAG 20 JANUARI

10.00 u. Melsen, Maandelijks eucharistieviering om te bidden voor de zieke parochianen

DINSDAG 21 JANUARI

09.00 u. Bottelare, Eucharistieviering ter ere van Moeder Anna
09.00 u. Merelbeke-Centrum, Eucharistieviering

WOENSDAG 22  JANUARI

09.30 u. Scheldewindeke, Wekelijkse gebedsviering

DONDERDAG 23 JANUARI 

10.15 u. Merelbeke - Het Lindeken, Eucharistieviering
18.30 u. Balegem, Namis voor Rosette De Poorter
19.00 u. Merelbeke-Flora, Gebedsviering 

VRIJDAG 24 JANUARI

17.00 u. Merelbeke-Centrum, Gebedsviering en stille aanbidding

ZATERDAG  25 JANUARI

16.45 u. Merelbeke-Flora, Eucharistieviering voor een speciale intentie .
                Jaarmis voor Agnes Coussement echtgenote René Bockstaele
18.15 u. Bottelare, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
                 Mis voor Eduard De Bock en echtgenote Celina Valcke
                 Ter ere van Sint-Aldegonde (Le 2019)
                 Eucharistieviering voor de overledenen: Herman De Loor, Regina Foucquaert
                 Lector: Monica Bernaert 

ZONDAG 26 JANUARI

08.30 u. Balegem, Gezongen Ochtendgebed van de 3° zondag door het jaar, met bijzondere gebedsintentie ter ere van H. Damiaan
                 lectoren : Jacqueline en Nicole 
09.30 u. Oosterzele, Sint-Michielsviering voor de geloofsgemeenschap, tevens jaarmis voor Jozef Rydant en familie
11.00 u. Merelbeke - Centrum, Eucharistieviering  voor de geloofsgemeenschap

 

DINSDAG 28 JANUARI

09.00 u. Bottelare, Eucharistieviering ter ere van Moeder Anna
09.00 u. Merelbeke - Centrum, Eucharistieviering 

WOENSDAG 29 JANUARI

09.30 u. Scheldewindeke, Wekelijkse Gebedsviering

DONDERDAG  30 JANUARI 

10.15 u. Merelbeke - Het Lindeken, Eucharistieviering
18.30 u. Balegem, Jaargetijde voor Michel De Smet
19.00 u. Merelbeke - Flora, Gebedsviering
19.00 u. Lemberge, Dienst ter ere van Sint-Aldegonde

VRIJDAG 31 JANUARI

17.00 u. Merelbeke - Centrum, Gebedsviering en stille aanbidding
19.00 u. Lemberge, Dienst ter ere van Sint-Aldegonde

ZATERDAG 1 FEBRUARI

15.00 u. Melsen, Lichtmisviering voor en met alle kindjes gedoopt in 2019, opgeluisterd door het jeugdkoor Melsen. 
16.45 u. Merelbeke- Flora, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap 
                  collecte Diocesaan Noodfonds 
18.15 u. Bottelare, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
                Ter ere van Sint-Aldegonde (Le 2019)
                 Jaarmis voor André Van de Sijpe (Bo)
                 Lector: Ivette De Vos

ZONDAG 2 FEBRUARI  - LICHTMIS

08.30 u. Balegem, Plechtig gezongen ochtendgebed op het Hoogfeest van de Opdracht van de Heer.
                 lectoren : Mieke en Bernard
                 Doopzondag met doopsel van Leonie Krick, dochtertje van Stefan en Majolie Bogaert
09.30 u. Oosterzele, Eucharistieviering voor onze geloofsgemeenschap
                 lector : Monique
10.00 u. Lemberge, Dienst ter ere van Sint-Aldegonde
                 Voor Frans Dobbelaere en familie Simoens-Cocquyt
11.00 u. Merelbeke - Centrum, Eucharistieviering  naar het Oosten gericht met kaarsenwijding en,omhaling voor het Diocesaan noodfonds
15.00 u. Balegem, Gebedsviering voor de dopelingen van het afgelopen jaar van Balegem, Oosterzele en Scheldewindeke, met medewerking van de vormelingen van Balegem.