Eucharistie

   De eucharistie staat centraal in de geloofsbeleving en wordt dan ook de bron en het hoogtepunt van het christelijk leven genoemd. Alle sacramenten staan op haar gericht want de eucharistie is het sacrament bij uitstek van de tegenwoordigheid van de verheerlijkte en verrezen Christus.

Christus is op vele wijzen bij zijn kerk aanwezig, maar nergens is Hij zo intens aanwezig als in de eucharistie.’Dit is mijn Lichaam voor u gegeven. Dit is mijn Bloed, vergoten voor u en voor alle mensen tot vergeving va de zonden’. Zo sprak Jezus op het Laatste Avondmaal.

De eucharistie is maaltijd en voedsel. De eucharistie neemt ons op in de verbondenheid met de Heer (vertikaal) en met medemensen (horizontaal). De eucharistie versterkt christenen als kinderen van God en broeders en zusters van elkaar. Vanuit de eucharistie worden christenen ook gezonden. Alles wat zij ontvangen hebben kunnen zij niet voor zichzelf houden.

De eucharistie is niet alleen ‘gedachtenis’ aan het laatste Avondmaal en de zelfgave van Christus. De eucharistie laat ons nu reeds proeven van de ontmoeting met de verrezen Heer: ‘Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt’.

Overzicht vieringen

LITURGISCHE VIERINGEN
Onze kerk blijft open van 8.30 u. tot 18.00 u., voor een persoonlijk gebed of om een kaarsje te laten branden in deze moeilijke tijd. 

MEDEDELING

OPNIEUW EUCHARISTIE DE KERK …

De nationale veiligheidsraad heeft het licht op groen heeft gezet om opnieuw religieuze erediensten bij te wonen vanaf 8 juni. In samenwerking met de specialisten van de exitstrategie (GEES) heeft de bisschoppenconferentie een protocol met veiligheidsvoorschriften uitgewerkt om binnen de grenzen van wat is toegelaten veilig publieke vieringen in kerken te laten doorgaan. Met de parochieploeg hebben wij dat alles op donderdag 4 juni besproken, ons baserend op de geldende afspraken op dat moment. Vermits men zelfs in het document van de bisschoppen spreekt over een dynamisch document, zullen er op (relatief korte) termijn zeker nog aanpassingen gebeuren. Voor onze parochie hebben wij na het bekijken van de concrete situatie vandaag volgende beslissing genomen.Vanaf het weekend van 13 en 14 juni zijn er opnieuw eucharistievieringen in onze parochie. Concreet zal dat zijn op zaterdagavond om 18.15 uur in Bottelare, op zondag om 9.30 uur in Oosterzele en om 11 uur in Merelbeke centrum. Vermits voorlopig alleen de pastoor de vieringen kan voorgaan, is er op zaterdagavond tot nader order geen eucharistieviering in Merelbeke Flora.
Het maximum aantal peronen dat kan deelnemen aan deze vieringen is 100 voor Bottelare en Merelbeke centrum en 80 voor Oosterzele.
Iedereen die de kerk binnenkomt, moet de handen ontsmetten. Hiervoor zullen dispensers ter beschikking gesteld worden. Een mondmasker wordt aangeraden (maar is niet verplicht).
De afstandsregel van 1,5 meter dient voor niet-gezinsleden bewaard te worden. Dat betekent dat we zoveel als mogelijk vooraan inschuiven en zo in de beschikbare rijen aansluiten (gezinsleden samen; 2 stoelen tussen voor mensen uit een volgende bubbel; één rij telkens vrij laten). Hierdoor moeten we het mogelijk maken om elkaar zo weinig als mogelijk te dicht te benaderen. Enkele vrijwilligers zullen deze ‘bewegingen’ mee in goede banen leiden.
Bij de vredewens en het Onzevader mogen (buiten de eigen bubbel) geen handen worden geschud.
De samenzang wordt ondersteund door een cantor (voorzanger), koren zijn nog niet toegelaten. Ook zangboeken mogen we niet gebruiken. Wel zullen blaadjes met de liederen ter beschikking stellen. Deze worden na de viering meegenomen naar huis of in een doos verzameld om nadien te vernietigen.
We hebben gekozen om in het eerste weekend nog geen communie uit te reiken om aan de nieuwe situatie te kunnen wennen. Na dit eerste weekend zullen we de gang van zaken evalueren en beslissen wat nadien mogelijk is.
Voorlopig worden nog geen persoonlijke intenties voor overledenen opgenomen voor de diensten. We nemen daarover later een beslissing.
Na de viering is het niet toegelaten om samen te scholen op het kerkplein …
Voor wie een broze gezondheid heeft, verkouden is of om een andere reden twijfelt om deel te nemen aan de eucharistie onder deze beperkende voorwaarden, zijn er nog vieringen op de radio en de televisie of via livestream.Ook voor uitvaarten en huwelijken gelden dezelfde (beperkende) regels.
Vanaf 1 juli zullen we opnieuw dopen. Daarvoor zal met de families die een doopsel hebben aangevraagd contact worden opgenomen.Dit alles vraagt van ieder van ons een hele inspanning, maar het zal hoe dan ook deugd doen als we opnieuw samen kunnen vieren. Laat ons daarom vooral dankbaar zijn!De parochieploeg.Ook nog steeds mogelijk;
- Zondag kan je de eucharistieviering volgen vanuit Herzele via de link naar Radio Star. Damien is daar mede de drijvende en werkende kracht achter … Waarvoor heel veel dank! Je kan via Youtube kijken op het moment dat jou het beste past.
Link: https://www.radiostar.be/Misvieringen- Ik ontving via Jo Byttebier volgende link voor een mooi interview met Luc Vanmaercke, hoofdredacteur van Kerk&Leven.
De moeite om eens een andere klok te horen in deze Coronatijden …
Link: https://zwijgenisgeenoptie.be/luk-vanmaercke/?utm_source=drip&utm_medium=email&utm_campaign=Liefde+in+tijden+van+CoronaKerkdiensten op radio televisie en internet
Onder andere: dagelijks gebedsmoment met bisschop Johan Bonny van Antwerpen (17 uur) en zondagsmis (10 uur)
AANBEVOLEN!
Stuur het door…
Meer info:  https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel-informatie/alternatief-aanbod-vieringen-radio-tv-internet
Met ingang van zondag 15 maart gaat Mgr. Johan Bonny elke zondag om 10 uur voor in de eucharistie in de (lege) Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Op weekdagen om 17 uur gaat de bisschop voor in een moment van bezinning en gebed vanuit de Antwerpse kathedraal. 
Via internet kan u erbij zijn:  YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCoBsBL5PSYnOKZVwu2r0Drg/featured

 

DINSDAG 15 SEPTEMBER

09.00 u. Bottelare, Eucharistieviering ter ere van Moeder Anna

 

WOENSDAG 16 SEPTEMBER

09.30 u. Scheldewindeke, Wekelijkse Gebedsviering

 

DONDERDAG 17 SEPTEMBER

18.30 u. Balegem:  H.Mis ter ere van O.-L.-Vrouw van Lourdes en H. Bernadette (RDC2)

 

VRIJDAG 18 SEPTEMBER

18.00 u. Merelbeke - Centrum, Gebedsviering en stille aanbidding
20.00 u. Melsen, Lofprijzingsavond

 

ZATERDAG 19 SEPTEMBER

15.15 u tot 15.45 u. Merelbeke - Centrum, Biechtgelegenheid
16.45 u. Merelbeke - Flora, Geen Eucharistieviering
18.15 u. Bottelare, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
                 Eucharistieviering voor Eduard De Bock en Celina Valcke
                 Ter ere van Sint-Aldegonde
                 Eucharistieviering voor Francine Van den Bulcke en Medard De Jaeger
                 Lector: Brigitte Van Den Kerckhove

 

ZONDAG 20 SEPTEMBER

08.30 u Balegem, Gezongen ochtendgebed van de 25ste zondag door het jaar.
                Lectoren: Christianne en Noël.
09.30 u, Oosterzele, Eucharistieviering voor de Geloofsgemeenschap
                 lector : Monique
11.00 u Merelbeke - Centrum, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap 
                 Jaarmis voor Julien Bradt
15.00 u. Merelbeke - Centrum, Doopplechtigheid
 

MAANDAG 21 SEPTEMBER

10.00 u. Melsen, Eucharistieviering voor de zieken
10.00 u. Munte, Herdenkingsdienst voor de overleden parochianen tgv. Munte Kermis;.
 

DINSDAG 22  SEPTEMBER

09.00 u. Bottelare, Eucharistieviering ter ere van Moeder Anna
                 Intentie offerblok

WOENSDAG 23 SEPTEMBER

09.30 u. Scheldewindeke, Wekelijkse Gebedsviering

DONDERDAG 24 SEPTEMBER

18.30 Balegem, Eerste noveenmis ter ere van H.Rita (ME)

VRIJDAG 25 SEPTEMBER

16.00 u. Melsen, Huwelijk van Brecht De Schamphelaere en Anaïs Verbeke
18.00 u. Merelbeke - Centrum, Geen gebedsviering en stille aanbidding

ZATERDAG 26 SEPTEMBER

09.00 u. Bottelare, Vormselviering
11.00 u. Merelbeke - Centrum, Vormselviering
14.00 u. Oosterzele, Vormselviering
15.15 u. Merelbeke - Centrum,  Geen biechtgelegenheid
16.00 u. Merelbeke - Centrum, Vormselviering
16.00 u. Balegem, Vormselviering
16.45 u. Merelbeke - Flora, Geen Eucharistieviering
18.00 u. Scheldewindeke, Vormselviering.
18.15 u. Bottelare, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
                Dankmis
                Jaarmis voor Roger Peters en Zulma Matthijs
                Lector: Christine Van De Sijpe

ZONDAG 27 SEPTEMBER

08.30 u. Balegem, Gezongen ochtendgebed met bijzondere gebedsintentie voor de overledenen op Kermiszondag.
                 Lectoren: Jacqueline en Nicole
09.00 u. Merelbeke - Centrum, Vormselviering voor de kinderen van de Flora
09.30 u. Oosterzele, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap tevens mis voor Firmin Schreyen en echtgenote Clara De Sutter, E.P. Willy en familie.
                Sint-Michielsviering
                Lector: Sint-Michielsviering.
11.00 u. Merelbeke - Centrum, Eucharistieviering