Eerste communie

 

Vanaf oktober 2019 wordt in zes kerken van ons dekenaat de eerste Communie van 2020 voorbereid.
 

Alleen voor de eerste Communie voorbereiding van Flora kan je digtaal inschrijven !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Dit project is een proeffase

Ouders en kinderen volgen daarom samen een parochiaal traject. 

  • de viering vindt plaats op zaterdag 9 mei 2020 om 16u45.
  • Uiterste inschrijdatum is 1 december 2019  !!!!!!!!!!!!!!!!

U vindt het inschrijvingsformulier voor het eerste communie  klik     hier.   ← ← ← ←←←

 

De voorbereiding op de eerste communie gebeurt op school. De viering heeft plaats in de kerk van de parochie waar de school gevestigd is. De datum verschilt van parochie tot parochie.

 

De eerste communie is geen schoolviering maar een viering binnen de parochie en de kerkgemeenschap. Een eerste communie is geen overgang van kleuter naar eerste leerjaar en zeker geen optreden. Is de eerste volle deelname aan de eucharistie, waarbij het ontvangen van de communie belangrijk is voor de kinderen. Vandaar dat het ook zinvol is dat er een actieve participatie is van groot en klein … en centraal staat steeds Jezus Christus. Hij is het die onder ons komt waar we in Zijn naam samen zijn.

 

Eerste communie 2020

Het rekeningnummer  waarop de bijdrage voor de catechese eerste communie  kan gestort worden.

De bijdrage ;   25 euro

Het rekeningnummer:     BE64 7374 1803 2152
op naam van:                     PASWERK

te vermelden bij de overschrijving voor de catechese eerste communie:
EC FLORA 2020 + naam kind

 

Uiterste inschrijdatum is 1 december 2019  !!!!!!!!!!!!!!!!

Heb je nog persoonlijke vragen of suggesties in verband met de eerste communie, mail dan naar;       EC_VC.FLORA@PROXIMUS.BE

 

Door de coronacrisis werden de eerste communievieringen die normaalgezien in mei doorgaan, verdaagd naar een latere datum. De coronapandemie is nog niet voorbij. Toch kunnen we – mits ernstige beperkingen – nu toch de communievieringen laten doorgaan. Voor onze parochie H. Moeder Teresa ziet er dat als volgt uit:

DATA COMMUNIEZONDAGEN

 Zondag 4 oktober 2020            09.30 uur Oosterzele (VBS De Appelaar, Iboe en GILO)
 Zaterdag 10 oktober 2020            16.45 uur Merelbeke Flora (Sint-Michielsschool, GO-school Flora en Daltonschool Merelbeke Centrum)
 Zondag 11 oktober 2020             09.30 uur Bottelare
 Zondag 18 oktober 2020             11.00 uur Merelbeke centrum (Paus Johannescollege en GILKO)
 Zondag 25 oktober 2020

             09.00 uur

             10.30 uur

Balegem (VBS De Wegwijzer en GILO)

Scheldewindeke (VBS Scheldewindeke en GILO

 Zondag 6 juni 2021              11.00 uur Merelbeke centrum
(Sint-Elooischool 1ste en 2de leerjaar)

Er zijn in de kerk ook heel goede ervaringen voor ouders die samen met hun kinderen vertrouwd zijn met de eucharistie als enkele kinderen tijdens een gewone zondagsviering hun eerste communie doen. Ze worden dan op enkele momenten bijzonder aangesproken: verwelkoming, voor hen en hun families bidden in de voorbeden, speciale aandacht bij de communieuitreiking, … Wie deze mogelijkheid zou overwegen, neemt hiervoor contact met de pastoor of een van de diakens.

Net zoals voor het vormsel werden door het bisdom voor de eerste communievieringen volgende richtlijnen opgelegd:
Alle eerste communievieringen gaan uiteraard door in een eucharistieviering. Deze wordt eenvoudig gehouden (geen samen zingen, zo weinig mogelijk verplaatsingen, geen micro’s van hand tot hand, geen voorwerpen aanbrengen …).
Volgens de grootte van de kerk zijn er in elke viering een beperkt aantal communicanten.
Per eerste communicant mogen er maximaal 4 mensen meekomen naar de viering (kinderen inbegrepen).
Families zitten samen met hun eigen bubbel. Medewerkers van de parochie of leerkrachten wijzen de plaatsen aan.
Er is mondmaskerplicht voor iedereen boven de 12 jaar.
Er zullen duidelijke afspraken gemaakt worden voor het moment van de communie waarbij de regels van afstand en hygiëne gerespecteerd worden.
Samenzang is niet toegestaan.
Recepties na de vieringen zijn niet toegestaan.

Er zal in alle vieringen bijzondere aandacht geschonken worden om (binnen de gestelde richtlijnen) de kinderen ook begeesterend aan te spreken. Gelukkig blijft de essentie van deze gebeurtenis overeind: de kinderen krijgen de gelegenheid om voor het eerst Jezus in de eucharistie volledig te ontmoeten. En weet: de Heer wil ons onder alle omstandigheden graag ontvangen!

Later zullen alle betrokkenen kunnen spreken over deze buitengewone eerste communie in coronatijd …

Namens de parochieploeg,
pastoor Adrien Dhooghe