Eerste communie

Beste ouders,
misschien overweegt u de eerste communie voor uw kind. Weet dat u van harte welkom bent in de
parochie van de H. Moeder Teresa!

Eerste communie 

De eerste communie ligt in het verlengde van het doopsel en betekent dat men voortaan volledig
deel kan hebben aan de eucharistie zoals die op zondag (of de vooravond ervan) wordt gevierd in
de katholieke kerk. De zondagseucharistie is voor christenen een belangrijke ankerpunt in het
geloof en de gemeenschap waarin dit geloof gevierd wordt.
De voorbereiding op de eerste communie gebeurt in onze parochie op verschillende manieren.
Op sommige plekken wordt er voorbereid binnen de parochiegemeenschap, op andere plaatsen
op de school.
De eerste communie is echter geen schoolviering maar een viering binnen de kerkgemeenschap
en wordt daarom ook (bij voorkeur) gehouden in een kerk waar op zondag nog eucharistie ('de
mis') gevierd wordt.
DATUM

KERKPLEK

UUUR

VOOR WIE?

zaterdag 1 mei

Merelbeke Centrum

16.00

GILKO Merelbeke

zondag 2 mei

Balegem

Scheldewindeke

Merelbeke Centrum

09.00

10.30

11.00

GILO Balegem + De Wegwijzer

GILO en VBS Scheldewindeke

Scholen Flora – groep 1

zaterdag 8 mei

Bottelare

15.00

Kinderen uit (de scholen van) Bottelare, Landskouter-Moortsele, Melsen-Schelderode

zondag 9 mei

Merelbeke Centrum

09.30

Paus-Johannescollege

zondag 16 mei 

Oosterzele

Merelbeke Centrum

09.30

11.00

GILO Oosterzele + De Appelaar

Scholen Flora – groep 2

zondag 6 juni

Merelbeke Centrum

09.30

Sint-Elooischool

Voor de volgende kinderen gebeurt de voorbereiding op school:

- BALEGEM: De Wegwijzer en GILO

- MERELBEKE: GILKO, Paus-Johannescollege en Sint-Elooischool

- OOSTERZELE: De Appelaar en GILO

- SCHELDEWINDEKE: GILO en VBS

Voor informatie en de inschrijving kan je op deze respectievelijke scholen terecht.

Voor de volgende kinderen gebeurt de voorbereiding in de parochie (kerkplek):

- KERKPLEK BOTTELARE: De Bloesem (Moortsele), De Graankorrel (Melsen-Schelderode), OLV Visitatie (Bottelare)  Inlichtingen: hier (link)  Inschrijven met dit inschrijvingsformulier (link)

- KERKPLEK MERELBEKE FLORA:Daltonschool, GO Merelbeke Flora en Sint-Michielsschool   Inlichtingen: hier (link)   Inschrijven met dit inschrijvingsformulier (link)