EEN OVERGANGSPERIODE VOOR DE START VAN DE NIEUWE PAROCHIE …

EEN OVERGANGSPERIODE VOOR DE START VAN DE NIEUWE PAROCHIE …

Communicatie is een moeilijk ding …
Vorige week gaven we de regelingen door voor de vieringen vanaf 1 september.
Vandaag moeten we jullie meedelen dat er nog meer veranderingen in het vooruitzicht staan.

Vanaf 1 januari 2019 zal er in onze parochie in Merelbeke – Oosterzele nog één pastoor zijn.
In die tussentijd willen we een overgang maken om dat alles wat grondiger te kunnen voorbereiden.

Het lijkt ons heel belangrijk dat de visie van "samen komen rond de Heer Jezus" en eucharistievieren er één is van "omwille van Hem en zijn boodschap gemeenschap vormen", en dat de plek waar we dit doen minder belangrijk is dan dàt we dat doen!

Vanaf 1 september tot 31 december zou dat er voor Balegem, Oosterzele, Scheldewindeke en Klein Land van Rode als volgt uitzien:
 
Elke zaterdagavond is er de viering om 18 uur in de Sint-Annakerk van Bottelare.
Op zondagmorgen is er in een wisselsysteem een eucharistieviering of een gebedsviering in de kerken van Oosterzele, Balegem en Scheldewindeke om 9.30 uur.
Elke zondagmorgen is er om 11 uur een eucharistieviering in de kerk van Landskouter.
 
Op de hoogdag van Allerheiligen is er één eucharistieviering in de kerk van Oosterzele, en één in de kerk van Bottelare, waarvoor alle gelovigen worden uitgenodigd.
Op de hoogdag van Kerstmis is er één kerstviering in de kerk van Scheldewindeke en één in de kerk van Bottelare.

In Merelbeke blijft alles zoals nu:
Elke zaterdagavond is er de viering om 17 uur in de kerk van Merelbeke Flora.
Elke zondagmorgen is er om 11 uur een eucharistieviering in de kerk van Merelbeke centrum.

Vanaf 1 januari 2019 gaat dan de voorziene regeling volgens het kerkenplan in voege.
Dat betekent concreet:
Eucharistieviering op zaterdagavond in Bottelare om 18 uur.
Eucharistievieringen op zondagmorgen om 9.30 uur in Oosterzele centrum en om 11 uur in Merelbeke centrum.

Wij hopen op deze wijze tegemoet te komen aan de vele vragen en verzuchtingen van de mensen ter plekke, ze mee te nemen in het nieuwe verhaal van onze parochie in Merelbeke – Oosterzele, ze bewust te maken van de verantwoordelijkheid om rond elke kerktoren te blijven ijveren voor een levende gemeenschap die weliswaar niet langer op zondag in elke kerk samenkomt, maar parochiegrensoverschrijdend samen komt rond de Heer Jezus.
 
Er waren en er zijn nog vele vragen, moeilijkheden die een oplossing vragen, maar wij geloven wanneer wij samen onze schouders zetten onder dit project "nieuwe parochie" dat we zullen slagen.
Doel is: een levende en hartelijke gemeenschap te vormen van christenen, verbonden met de Kerk in ons bisdom en in de wereld.

Namens de stuurgroep
Pr. Renaat De Paepe, pastoor-moderator

NIEUW TELEFOONNUMMER EN MAILADRESVOOR DE NIEUWE PAROCHIE

Zoals eerder gemeld is er een nieuw telefoonnummer voor de parochie Merelbeke – Oosterzele:
  0470 01 03 21
Op dit nummer proberen wij jullie in de toekomst te helpen voor alle vragen betreffende de nieuwe parochie zoals onder andere aanvraag van doopsels, huwelijken, uitvaarten …
Wij hopen het aanbod aan informatie hiermee beetje bij beetje verder uit te breiden, ook al weten we dat we nog wel enkele kinderziektes zullen doormaken.

Er is ook één mailadres voor de parochie: parochie.merelbeke.oosterzele@kerknet.be

Hopelijk vinden we elkaar!