Doopsel

U bent hier

 

De verrezen Heer gaf zijn leerlingen de opdracht mee:
“Ga en maak alle volkeren tot mijn leerling;
doop hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest."
(Mt 28, 19)

  

 

Het doopselsacrament: bevestiging van ons christen-zijn

In het doopsel worden we ‘opnieuw geboren uit water en heilige Geest’, zoals Jezus uitlegt aan Nicodemus (Joh 3).
In Christus worden we ‘herboren tot kind van God’ waardoor we terecht God mogen aanspreken met ‘Abba, Vader’ in het Onze Vader.

Door het doopsel treden we ook binnen in de gemeenschap van de kerk. We worden lid van één grote familie van broeders en zusters, Gods gezin.

Het belangrijkste symbool in de liturgie van het doopsel is water. Water bevrucht en water doodt, het brengt tot leven en doet verdrinken. Die twee brandpunten zijn ook aanwezig in het doopsel. We zeggen ja tegen het leven in Christus en treden toe tot de kerkgemeenschap, maar er klinkt ook een krachtig ‘neen’ tegen de zonde en de machten van het kwaad. Dit wordt bijzonder duidelijk in de liturgie wanneer het witte doopkleed wordt aangetrokken. De gedoopte krijgt te horen: “Bekleedt u met de nieuwe mens, die wordt vernieuwd tot het ware inzicht, naar het beeld van zijn schepper.” (Kol 3, 9-10)

 

Wie een doopsel wil aanvragen vindt hier alle nodige informatie. Wij verwachten de doopaanvraag 2 maanden voor het geplande doopsel.

 

Voorbereiding op het doopsel in het dekenaat Wetteren

Jaarlijkse laten honderden koppels hun kindje dopen. De motivering daarvoor kan nogal uiteenlopend zijn...

In ons dekenaat brengen we ouders die hun kindje willen laten dopen samen om hen voor te bereiden op die belangrijke gebeurtenis in het leven van hun kindje en van henzelf. Deze doopvoorbereidingsavond gaat door in het dekenaal centrum (Markt 16 Wetteren).

Op het programma:

 1. korte kennismaking met elkaar;
 2. een (laagdrempelig) stellingenspel rond geloven en christen-zijn
 3. getuigenis door jonge ouders die er zelf reeds voor kozen hun kinderen te laten dopen en christelijk op te voeden
 4. uitleg rond de betekenis en symboliek van het doopsel zelf en het verloop van de doopviering
 5. eerste afspraken rond de eigenlijke viering en het boekje, en de verwachtingen die we daarbij hebben naar de ouders toe

De avond wordt begeleid door een klein team van enthousiaste, jonge medewerkers. Diaken Paul Rohaert coördineert.

Data 2016

Maand waarin het kindje gedoopt wordt

Doopvoorbereiding te volgen op

April

 

Mei

 

Juni

 

Juli

 

Augustus

 

September

 

Oktober

12 september 2016

November

3 oktober 2016

December

9 november 2016

Januari

5 december 2016

 

We starten om 20:00 en eindigen niet later dan 21:45.

Van alle ouders die voor het eerst een kindje laten dopen wordt verwacht dat ze de doopvoorbereidingsavond meemaken.

Heeft u reeds eerder een kindje laten dopen? Aangezien we sinds november 2015 met een nieuw programma zijn gestart, verwachten we toch dat u de voorbereiding onder deze nieuwe vorm minstens eenmaal bijwoont. 

 

Doopdata in 2016

Te bespreken met de parochie pastoor of diaken 

zie contacten

 

Doopaanvraag

U kan het doopsel aanvragen door onderstaand formulier in te vullen.

Neem contact op met je pastoor van jou parochie zie contacten

Alvorens u dit doet:

Bepaal de doopdatum gebaseerd op de doopdagen zoals die hierboven, onder 'doopdata', staan aangegeven.
(We verwachten dat u zelf de correcte dag/maand/jaar bepaalt aan de hand van het aanbod.)

 

 

 

 

De Doopviering

Ouders kunnen hun doopviering samenstellen op basis van de teksten die voor handen zijn in onderstaande link (onder 'Extra informatie'). 

Naast de vaste teksten is er keuze wat betreft verwelkomingschriftlezing - evangelievoorbedengeloofsbelijdenis en doopbeloften.

Voor een doopviering van meer dan één kindje vragen we de ouders hun keuze te overleggen met de andere ouders. Uitleg over deze en andere praktische zaken is voorzien op de doopavonden. De ouders zorgen zelf voor hun gepersonaliseerd boekje. De ouders brengen het aantal boekjes mee die nodig zijn voor hun eigen familie. 

Er is ook de mogelijkheid het standaardboekje van de kerk te gebruiken. Zie eveneens onderstaande link onder 'Extra informatie'.

 

Praktische info over de doopviering

 • Het aantal dopelingen in een viering hangt af van de aanvragen voor die dag, en is maximaal drie.
 • Ook in een gezamenlijke viering worden kindjes apart gedoopt;
 • In een gezamenlijke viering zit iedereen per familie;
 • De beloftes van ouders, peters en meters worden afzonderlijk per dopeling uitgesproken; 
 • Gehuwde koppels brengen hun trouwboekje mee.
 • De kerk voorziet een standaard doopkaars. Je mag eventueel zelf een gepersonaliseerde kaars aankopen.
 • De familie maakt het aantal boekjes nodig voor de eigen familie en voorziet ook een extra exemplaar voor de voorganger.
 • De definitieve samenstelling van het doopboekje kan pas gebeuren na de doopvoorbereidingsavond. 
 • Elke familie mag een lied of stukje muziek kiezen voor tijdens de viering.
 • Er zijn standaardboekjes aanwezig in de kerk voor families die geen eigen boekje maken. 

 

Veelgestelde vragen

Hier vindt u enkele veelgestelde vragen over het doopsel.