Doopsel

U bent hier

 

De verrezen Heer gaf zijn leerlingen de opdracht mee:
“Ga en maak alle volkeren tot mijn leerling;
doop hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest."
(Mt 28, 19)

  

 

Het doopselsacrament: bevestiging van ons christen-zijn

In het doopsel worden we ‘opnieuw geboren uit water en heilige Geest’, zoals Jezus uitlegt aan Nicodemus (Joh 3).
In Christus worden we ‘herboren tot kind van God’ waardoor we terecht God mogen aanspreken met ‘Abba, Vader’ in het Onze Vader.

Door het doopsel treden we ook binnen in de gemeenschap van de kerk. We worden lid van één grote familie van broeders en zusters, Gods gezin.

Het belangrijkste symbool in de liturgie van het doopsel is water. Water bevrucht en water doodt, het brengt tot leven en doet verdrinken. Die twee brandpunten zijn ook aanwezig in het doopsel. We zeggen ja tegen het leven in Christus en treden toe tot de kerkgemeenschap, maar er klinkt ook een krachtig ‘neen’ tegen de zonde en de machten van het kwaad. Dit wordt bijzonder duidelijk in de liturgie wanneer het witte doopkleed wordt aangetrokken. De gedoopte krijgt te horen: “Bekleedt u met de nieuwe mens, die wordt vernieuwd tot het ware inzicht, naar het beeld van zijn schepper.” (Kol 3, 9-10)

 

 

Voorbereiding op het doopsel in de parochie Merelbeke-Oosterzele

In voorbereiding 

 

Doopdata in 2019

Te bespreken met de pastoor of diaken. 

zie contacten

 

Doopaanvraag

Neem contact op met je pastoor van jou parochie zie contacten

 

 

De Doopviering

 Naast de vaste teksten is er keuze wat betreft verwelkomingschriftlezing - evangelievoorbedengeloofsbelijdenis en doopbeloften.

Voor een doopviering van meer dan één kindje vragen we de ouders hun keuze te overleggen met de andere ouders. Uitleg over deze en andere praktische zaken is voorzien op de doopavonden. De ouders zorgen zelf voor hun gepersonaliseerd boekje. De ouders brengen het aantal boekjes mee die nodig zijn voor hun eigen familie. 

 

Praktische info over de doopviering

  • Het aantal dopelingen in een viering hangt af van de aanvragen voor die dag, en is maximaal drie.
  • Ook in een gezamenlijke viering worden kindjes apart gedoopt;
  • In een gezamenlijke viering zit iedereen per familie;
  • De beloftes van ouders, peters en meters worden afzonderlijk per dopeling uitgesproken; 
  • Gehuwde koppels brengen hun trouwboekje mee.
  • De kerk voorziet een standaard doopkaars. Je mag eventueel zelf een gepersonaliseerde kaars aankopen.
  • De familie maakt het aantal boekjes nodig voor de eigen familie en voorziet ook een extra exemplaar voor de voorganger.
  • De definitieve samenstelling van het doopboekje kan pas gebeuren na de doopvoorbereidingsavond. 
  • Elke familie mag een lied of stukje muziek kiezen voor tijdens de viering.
  • Er zijn standaardboekjes aanwezig in de kerk voor families die geen eigen boekje maken. 

 

Veelgestelde vragen

Hier vindt u enkele veelgestelde vragen over het doopsel.