Vormsel

U bent hier

 

 

Vanaf oktober 2017 wordt in zes kerken van ons dekenaat het vormsel van 2018 voorbereid.

Momenteel enkel FLORA digitaal inschrijven !!!!!!!!    Inschrijven kan tot 1 oktober 2017.​​​​​​ !!!!!!!!!

inschrijven voor het vormsel in Flora.
U vindt het inschrijvingsformulier voor het VORMSELTRAJECT  klik     hier.   ← ← ← ←←←

'De vormselvoorbereiding in de kerk van Flora richt zich op kinderen uit het Gemeenschapsonderwijs en de St.-Michielsschool in Flora'.

 

Schets

Samen met het doopsel en de eucharistie behoort het vormselsacrament tot de drie initiatiesacramenten. Ze wijden een mens in in het christelijke leven. Het Latijnse woord voor ‘vormsel’, confirmatio, betekent trouwens ‘bevestigen’ of ‘confirmeren’. Door handoplegging en zalving met chrisma bevestigt en ontvouwt het vormsel wat reeds in het doopsel is gegeven.

Reeds bij het doopsel wordt de christen opgenomen in de kerk, maar in het vormsel ontvangen de vormelingen de zeven gaven van de Geest om hun verantwoordelijkheid in de gemeenschap voluit op te nemen. Zoals de Geest van Pinksteren de apostelen uit hun bovenzaal haalde en hen op weg zette ‘tot aan de uiteinden van de aarde’ om te getuigen van Jezus Christus, zo ontvangen vormelingen diezelfde Geest om ‘waarachtige getuigen van Christus te worden en door hun werk en hun woord het geloof te verspreiden en te verdedigen’. Ze worden uitgedaagd om volwassen christenen te worden.

Reeds bij het doopsel wordt de gedoopte verbonden met Jezus Christus, maar in het vormsel wordt deze band versterkt, verdiept en ontplooid. In de doop hebben we al alles gekregen zoals een kind bij zijn geboorte: verstand, wil, hart, verbeelding. Er ontbreekt niets, maar alles sluimert en moet zich nog ontwikkelen. Geleidelijk aan ontwaakt dit alles en leert het kind denken, willen, voelen en verbeelden. Zo is de gedoopte al geheel christen, maar het vormsel brengt de volwassenheid.

In ons dekenaat wordt elk jaar de datum voor het vormsel vastgelegd door het bisdom op het derde weekend na Pasen.

Wat is het vormsel ?  Hier vind je een mooie duiding.

 

VOOR WIE DENKT AAN VORMSEL IN 2018 …klein land van Rhode

Beste ouders

Kinderen die geboren zijn in 2006 (eventueel een broer of zus geboren in 2006) komen in aanmerking voor de voorbereiding op het heilig Vormsel dat doorgaat op  mei 2018.

De voorbereidende catechese is een weg voor kinderen en ouders. Deze boeiende tocht doorheen onze eigen leefwereld brengt ons bij onze grote vriend Jezus: Hij leert ons ook kijken met de ogen van God. Dat willen wij beleven in kleine tekenen van vriendschap en goedheid.
Zo willen wij nu en later als gevormde christenen ‘Kerk’ zijn: een beweging van mensen die leven in de geest van Jezus en die zoals Jezus al goeddoende bestaan voor anderen.

Dat alles bereiden wij voor in een reeks samenkomsten op zaterdag of zondag voor de kinderen, aansluitend bij de eucharistieviering. Daarnaast komen we ook een aantal keren samen met kinderen én ouders voor de eucharistieviering en een moment van catechese. 

Heel deze werking willen we graag toelichten op een oudervergadering  in de Patrokring in Bottelare (Kon. Astridlaan 24 – 26). Indien het jullie wens is dat ook jullie kind meedoet, dan zijn jullie (ouders en kind) daar van harte welkom! (Tijd moet nog worden vastgelegd!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Nadien kan je dan inschrijven voor de voorbereidingsjaar op de hernieuwing van de doopbeloften en het vormselsacrament. De catechesemomenten starten dan eind september.

Aangezien wij het niet ‘vanzelfsprekend’ vinden dat alle kinderen moeten gevormd worden, maar anderzijds iedereen graag zouden willen uitnodigen om deel te nemen, verwachten wij jullie in  september. Mocht uw zoon of dochter niet willen deelnemen of reeds ingeschreven zijn in een andere parochie, beschouw dan deze uitnodiging als niet bestaande.

Hartelijke groeten

namens de parochiegemeenschap Klein Land van Rode
Padre Renaat De Paepe