Stil Hoekje

STIL HOEKJE   18 maart 2018

Vijfde zondag in de Veertigdagentijd

Er valt niets te zien
Een scène uit het evangelie vindt vijf dagen vóór Pasen plaats. Een aantal Grieken wil Jezus ‘ontmoeten’, maar in de tekst staat eigenlijk ‘zien’, een typisch woord van Johannes.
Jezus antwoordt ‘dat het licht nog een korte tijd bij u is…’ en een oproep in het licht te geloven. Maar dat is niet eenvoudig, want mensen zijn zó verblind.

De graankorrel
Het antwoord op de vraag 'om Jezus te zien ‘ is: ‘Wie Mij ziet, ziet Hem die Mij gezonden heeft.’ Maar van dit alles is op dat moment nog niets te zien. Dat komt niet alleen omdat onze ogen verblind zijn, maar ook omdat de weg van de Messias de weg van de graankorrel is, van alle zaad. De gelijkenis: ’die zijn leven verliest, die zal zien, die zal het behouden’, maakt Jezus tot de zijne.

Nog niet mogelijk
De Grieken kunnen vooralsnog niet tot Jezus komen. Jezus moet eerst gekruisigd worden en pas dan zal er sprake zijn van veel vruchten, pas dan zullen mensen toegang hebben tot Hem.

Navolging
‘Wie Mij dient moet Mij volgen’: Dat klinkt eenvoudig maar dat is het niet, omdat dienen kan klinken als vernederd worden. En iedereen is uit op vrijheid, gelijkheid en broederschap.
Toch vraagt Jezus ons om zijn dienaren te worden en te doen wat Hij ons heeft voorgedaan: ’liefhebben tot het uiterste toe’.

Jezus’ weg
Liefhebben tot het uiterste, daar gaat het om, dat heeft Hij ons laten zien. Geen onderworpenheid of dringend moeten, maar een liefde die zo sterk is dat ze Hem kracht geeft om zijn lijden en sterven te doorstaan.
Lijden en sterven raken ons. We willen ze liefst op afstand houden. En als we er dan toch, onverhoopt, mee te maken krijgen, zijn we er ontdaan van. Ze doorbreken de gewoonheid van ons bestaan, slaan de vaste grond onder onze voeten weg. Het is een hele weg om het oude en vertrouwde los te laten en te geloven in de toekomst.

Amand De Cock, pr