Nieuws

U bent hier

SINT-MICHIELSBEWEGING - ZIN IN ZONDAG?!

SINT-MICHIELSBEWEGING Dekenale Jongeren- en gezinsviering. Palmwijding en vertolking van het Lijdensverhaal. ZIN IN ZONDAG?! Op zondag 25 maart , Palmzondag, houden wij voor de tweede maal een ontmoetingsmoment met maaltijd en bezinning. Zo juist bij de aanvang van de Goede Week zullen Dieter en Leentje Van Belle ons meenemen in hun verhaal over de kracht van de Goede Week in onze opgang naar...
Lees meer »

MERELBEKE FLORA

MERELBEKE FLORA Geloofsgetuigenis over 'Kruis en Offer' vanuit het denken van filosoof René Girard Op zaterdag 24 maart van 16u tot 17u nodigen we iedereen graag uit voor een geloofsgetuigenis in de kerk van Flora. Terwijl de jongeren van de vormselvoorbereiding zich voorbereiden op de kruisjesviering, loodst Dennis Lenders volwassenen mee in het denken van filosoof René Girard naar...
Lees meer »

DE START VAN DE VOORBEREIDING

DE START VAN DE VOORBEREIDING Naamopgave voor de eerste communie Met zijn allen vooraan. ©Erik De misviering van zondag 11 maart 2018 in de Centrumkerk van Merelbeke was ongewoon druk want deze werd bijgewoond door verschillende kinderen uit de St Elooischool van Kwenenbos en uit SG De Graankorrel van Melsen en Schelderode. Samen met hun ouders kwamen ze zich inschrijven voor hun eerste...
Lees meer »

De Goede Week in de parochie Merelbeke/Oosterzele

De Goede Week in de parochie Merelbeke/Oosterzele De liturgische vieringen die tijdens de Goede Week in onze parochie gevierd worden. Het paastriduüm (de drie dagen van bezinning en gebed die aan het paasfeest voorafgaan) vangt aan op Witte Donderdag en kent zijn hoogtepunt in de Paaswake. Er schuilt een dynamiek van een onuitputtelijke rijkdom in. We gaan met Christus in dienstbaarheid en lijden...
Lees meer »

Nieuws uit de regio !!!!!!!!!!!!!!!

Meegedeeld Benoemingen In het dekenaat Oudenaarde: E.H. Amand De Cock , lid van de dekenale equipe van het dekenaat Wetteren en binnen de te vormen parochie Merelbeke/Oosterzele, pastoor van Balegem, Sint-Martinus; Oosterzele, Sint-Gengulphus; Scheldewindeke, Sint-Christoffel, werd op 7 maart benoemd tot lid van de dekenale equipe van het dekenaat Oudenaarde als meewerkend priester binnen de te...
Lees meer »

Leerlingen van O.-L.-V. Visitatie bezoeken de kerk van Bottelare

Leerlingen van O.-L.-V. Visitatie bezoeken de kerk van Bottelare Naar jaarlijkse gewoonte trekken de leerlingen van het 4° leerjaar A & B onder leiding van hun juffen Muriel en Sofie naar de Sint-An-nakerk van Bottelare. In het kader van het godsdienstonderwijs zochten ze antwoorden op de vragen: wat is het altaar, een tabernakel een kruisweg, een doopvont en zoveel andere zaken meer die...
Lees meer »

Diaken Tom op Romebedevaart

Diaken Tom op Romebedevaart Van zondag 11 februari tot zaterdag 17 februari gingen we met Pro Petri Sede op bedevaart naar Rome. We vierden er elke dag eucharistie met de katholieke gemeenschap van Rome of samen met een internationaal publiek in de St.-Pietersbasiliek. Tijdens onze bedevaart verkenden we Rome in de voetsporen van de apostelen en maakten we kennis met de opvolgers van de apostel...
Lees meer »

KORENDAG EN SAMENZANGAVOND IN BONHEDEN

KORENDAG EN SAMENZANGAVOND IN BONHEDEN Jeugdkoor Melsen in verbondenheid met vijf andere koren Op zaterdag 24 februari reisden een honderdtal kinderen en jongeren uit zes koren naar Bonheiden (bij Mechelen) voor de IJD-korenzangdag, samen met hun dirigenten en begeleiders. Deze bijzondere dag stond dit jaar in het teken van Verbondenheid. IJD (Jongerenpastoraal Vlaanderen), waarvan al deze koren...
Lees meer »

Gezinsviering Sint-Michielsschool

Gezinsviering Sint-Michielsschool Zaterdag 24 februari was er om 17 uur een gezinsviering in de Florakerk. Deze werd verzorgd door de leerkrachten en leerlingen van de Sint-Michielsschool. Er was een gelegenheidskoor o.l.v. Annick dat werd begeleid door enthousiaste muzikanten. Het thema was “Samen de berg op”, verwijzend naar de 2 lezingen in de viering. Er was enerzijds het verhaal...
Lees meer »

SAMEN OP WEG - Bavodag in Gent!

SAMEN OP WEG Bavodag in Gent! Een fijne ontmoetingsdag De vormelingen van Merelbeke-Melsen-Schelderode namen dit jaar terug deel aan de Bavodag: de jaarlijkse ontmoetingsdag van alle vormelingen van het bisdom Gent met elkaar, met de bisschop, met de patroonheilige Bavo. Uit het verleden wisten we dat het ‘heel goed’ ging zijn en dat de kinderen zouden stralen van enthousiasme...
Lees meer »

Pagina's