GEBED VAN DE WEEK

 

 

 

 

 

GEBED VAN DE WEEK  18/03/2018

stervende graankorrel
(bij Joh. 12, 20-33)

Zachtjes ging iemand heen …
Oud van jaren,
trouw gebleven.
Een leven van geven
en genietend ontvangen.
Van zorgen
en moedig aanvaarden.
Van dankbaarheid
en intens bidden.
Van geloven
en onverstoorbaar Godsvertrouwen.

Graankorrel.
Zichzelf ondergeschikt
om er te zijn voor anderen.
Bloei rondom.
Schoonheid en tevredenheid.
Een leven dat vrucht draagt.
Honderdvoudig.

(Wies Merckx)