Eucharistie

   De eucharistie staat centraal in de geloofsbeleving en wordt dan ook de bron en het hoogtepunt van het christelijk leven genoemd. Alle sacramenten staan op haar gericht want de eucharistie is het sacrament bij uitstek van de tegenwoordigheid van de verheerlijkte en verrezen Christus.

Christus is op vele wijzen bij zijn kerk aanwezig, maar nergens is Hij zo intens aanwezig als in de eucharistie.’Dit is mijn Lichaam voor u gegeven. Dit is mijn Bloed, vergoten voor u en voor alle mensen tot vergeving va de zonden’. Zo sprak Jezus op het Laatste Avondmaal.

De eucharistie is maaltijd en voedsel. De eucharistie neemt ons op in de verbondenheid met de Heer (vertikaal) en met medemensen (horizontaal). De eucharistie versterkt christenen als kinderen van God en broeders en zusters van elkaar. Vanuit de eucharistie worden christenen ook gezonden. Alles wat zij ontvangen hebben kunnen zij niet voor zichzelf houden.

De eucharistie is niet alleen ‘gedachtenis’ aan het laatste Avondmaal en de zelfgave van Christus. De eucharistie laat ons nu reeds proeven van de ontmoeting met de verrezen Heer: ‘Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt’.

Overzicht vieringen

VRIJDAG 16 MAART

17.00 u. Merelbeke-Centrum, Geen gebedsviering en stille aanbieding

 

ZATERDAG 17 MAART

15.30 u. Merelbeke-Flora, Eerste communie-tocht 
16.00 u. Merelbeke-Centrum, Biechtgelegenheid
17.00 u. Merelbeke-Flora, Eucharistieviering met doopsel van Cockroft Alicia , Kinkembo Sedi Venance , Nunyava Hayden, Elijah ,

              Hedva en Hena en aanmelding voor de eerste communicanten van Sint Michielsschool en GO
17.00 u. Oosterzele-Anker, H. Mis voor onze parochiegemeenschap
18.00 u. Bottelare, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
              Namis voor Lucienne Steurbaut, echtgenote van Marcel De Bruycker
               Lector: Antoine De Vos
18.30 u. Scheldewindeke, H. Mis voor onze parochiegemeenschap.
             H. Mis met de vormelingen

 

ZONDAG 18 MAART

09.15 u. Balegem, Hoogmis voor de parochiale geloofsgemeenschap 
             H.Mis voor Henri Van de Velde - Juliette Baele 
             Jaarmis voor Valentino Tondat 
             Jaarmis voor Amedé Van Herreweghe en Angèle Eggermont.
             Lectoren: Noël en Nicole.
10.00 u. Landskouter, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
             Eucharistieviering voor de kaartmaatschappij (50 jaar) bij de viering van hun koning en prins (La)
             Eucharistieviering ter ere van Sint-Aldegonde ter intentie van de gever (Le)
             Lector: Willy Dierickx
10.30 u. Merelbeke-Centrum, Jaarmis voor Roger De Wilde
             Jaarmis Jozef Smis en overledenen van de familie Smis en Vlerick
10.30 u. Scheldewindeke, H. Mis voor onze parochiegemeenschap t.g.v. het solidariteitsontbijt.
15.00 u. Merelbeke - Flora, Doopviering van Dries Martens
              Doopviering van Iza Rasoft, dochtertje van Reinhold en Bianca Verweg

 

MAANDAG 19 MAART

10.00 u. Melsen, Eucharistieviering voor de zieken van de parochie
09.30 u. Scheldewindeke, H. Mis voor overledene

 

DINSDAG 20 MAART

09.00 u. Merelbeke Centrum, Eucharistieviering 
09.00 u. Bottelare, Eucharistieviering ter ere van Moeder Anna
19.00 u. Oosterzele-centrum, H. Mis voor overledene

 

WOENDSDAG 21 MAART

09.30 u Scheldewindeke, Gebedsdienst

 

DONDERDAG 22 MAART

10.15 u. Merelbeke, Eucharistieviering in het Lindeken
19.00 u. Oosterzele-centrum, H. Mis voor overledene

 

ZATERDAG 24 MAART

17.00 u. Merelbeke-Flora, Palmzondag, tweede collecte Broederlijk Delen
              Eucharistieviering met palmwijding 
              Eucharistieviering voor een speciale intentie 
              Kruisoplegging voor de vormelingen 
              Namis voor Cécile Van de Sande echtgenote van Robert Van de Walle
17.00 u. Oosterzele-Anker, Namis voor Aleydis Iemants
              H. Mis voor Richard Meersman en kleinzoon Sander
              Jaarmis voor Denise Temmerman
              Kruisoplegging der vormelingen. Palmprocessie, Tweede omhaling voor Broederlijk Delen.

18.00 u. Bottelare, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
              Eucharistieviering ter ere van Sint-Aldegonde
              Eucharistieviering voor de overledenen: Jacqueline Genetello, Lucien Delmulle, Simonne De Vos
18.30 u.  Scheldewindeke, H. Mis voor onze parochiegemeenschap
              Kruisoplegging der vormelingen. Palmprocessie. Tweede omhaling voor Broederlijk Delen.

 

ZONDAG 25 MAART

09.15 u Balegem, Hoogmis voor de parochiale geloofsgemeenschap op Palmzondag, met palmwijding en lezing van het lijdensverhaal
             Jaarmis voor José Decupere en Roger De Cuyper en Adrienne Van de Vijver
             Namis voor Michel De Smet.
             Lector: Bernard.
10.00 u. Landskouter, Palmzondag
             Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
             Eucharistieviering om een genezing te bekomen (Le)
10.30 u. Merelbeke-Centrum, Eucharistie palmzondag - Palmwijding, met medewerking van het St. Pieterskoraal. 
             Eucharistie met de St. Jozefsgilde
             Namis voor De Munter Gilbert
             Jaarmis voor Verschaetse Wim
             Eucharistie voor alle overledenen van de afgelopen maand.
10.30 u. Oosterzele-Centrum, Viering Palmzondag - Jongeren- en gezinsviering met de Sint-Michielsbeweging. Wijding Palmtakken en vertolking van het lijdensverhaal.
             Jaarmis voor Robert De Vrieze en voor Eddy Steyaert