Eucharistie

   De eucharistie staat centraal in de geloofsbeleving en wordt dan ook de bron en het hoogtepunt van het christelijk leven genoemd. Alle sacramenten staan op haar gericht want de eucharistie is het sacrament bij uitstek van de tegenwoordigheid van de verheerlijkte en verrezen Christus.

Christus is op vele wijzen bij zijn kerk aanwezig, maar nergens is Hij zo intens aanwezig als in de eucharistie.’Dit is mijn Lichaam voor u gegeven. Dit is mijn Bloed, vergoten voor u en voor alle mensen tot vergeving va de zonden’. Zo sprak Jezus op het Laatste Avondmaal.

De eucharistie is maaltijd en voedsel. De eucharistie neemt ons op in de verbondenheid met de Heer (vertikaal) en met medemensen (horizontaal). De eucharistie versterkt christenen als kinderen van God en broeders en zusters van elkaar. Vanuit de eucharistie worden christenen ook gezonden. Alles wat zij ontvangen hebben kunnen zij niet voor zichzelf houden.

De eucharistie is niet alleen ‘gedachtenis’ aan het laatste Avondmaal en de zelfgave van Christus. De eucharistie laat ons nu reeds proeven van de ontmoeting met de verrezen Heer: ‘Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt’.

Overzicht vieringen

WOENSDAG 17 JANUARI

09.30 u. Scheldewindeke,  H. Mis

20.00 u. Merelbeke- Flora, Catechese voor de ouders van de eerste communiecanten

 

DONDERDAG 18 JANUARI

10.15 u. Merelbeke, Eucharistieviering in het Lindeken

19.00 u. Merelbeke-Flora, Stille aanbidding

19.00 u Oosterzele-centrum, H. Mis voor overledene   
 

VRIJDAG 19 JANUARI

17.00 u. Merelbeke-centrum, Gebedsviering met stille aanbidding

ZATERDAG 20 JANUARI

16.00 u. Merelbeke-centrum, Biechtgelegenheid
17.00 u. Merelbeke-Flora, Naamopgave voor de vormelingen
17.00 u. Oosterzele-Anker, Eucharistieviering uit dank
18.00 u. Bottelare, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
              Eucharistieviering voor Maurits Marichael en Maria Verstraete
18.30 u. Scheldewindeke, jaarmis voor Gerard Keppens en echtgenote Simonne Meirsschaut
               Eucharistieviering voor Artemios Ventouris Roussos

 

ZONDAG 21 JANUARI

09.15 u. Balegem, Hoogmis voor de parochiale geloofsgemeenschap.
               Lectoren: Paul en Regine.
10.00 u. Landskouter, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
               Lector: Ivan Gevaert
10.30 u. Merelbeke-centrum, Naamopgave voor de vormelingen
                Jaarmis voor Agnes Coussement, echtgenote van René Bockstaele
10.30 u. Oosterzele-centrum, Jaarmis voor Madeleine Van Eesbeeck, Aimé Van Wijnsberghe en familie
                Voor Jules De Meyer, ouders, schoonouders en familie
                H. Mis voor overledene(J)
                H. Mis voor overledene(A)

 

 

MAANDAG 22 JANUARI

09.30 u. Scheldewindeke, H. Mis voor overledene 
10.00 u. Moortsele, Kermisdienst
              Lector: Ivan Gevaert

 

DINSDAG 23 JANUARI

09.00 u. Bottelare, Eucharistieviering ter ere van Moeder Anna
09.00 u. Merelbeke-centrum, Eucharistieviering

 

WOENSDAG 24 JANUARI

09.30 u. Scheldewindeke, H. Mis voor overledene 

 

DONDERDAG 25 JANUARI

10.15 u. Merelbeke, Eucharistieviering in het Lindeken
19.00 u. Merelbeke-Flora, Gebedsviering 

 

VRIJDAG 26 JANUARI

17.00 u. Merelbeke-centrum, Gebedsviering en stille aanbidding

 

ZATERDAG 27 JANUARI

16.00 u. Merelbeke-centrum, Biechtgelegenheid
17.00 u. Merelbeke-Flora, Eucharistieviering voor een speciale intentie 
17.00 u Oosterzele-Anker, Namis voor Gabrielle Bloem
           H. Mis voor Michel Vandekerckhove, echtgenote Gabrielle De Bruycker, zoon Georges alsook voor Lucie De Bruycker
18.00 u. Bottelare, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
           Namis voor Marcel Vanderstraeten (Mu)
            Lector: Karen D’Hollander
18.30 u. Scheldewindeke, Jaarmis Eduard De Bock en echtgenote Célina Valcke 
            H. Mis voor bijzondere intentie.

 

ZONDAG 28 JANUARI

09.15 u Balegem, Hoogmis voor de parochiale geloofsgemeenschap.
             H. Mis voor Henri Van de Velde - Juliette Baele.
             Lectoren: Christianne en Noël.
10.00 u. Lemberge, Eucharistieviering voor de geloofsgemeenschap
              Jaarmis voor Albert Wollaert, Marie-Thérèse Parmentier, Philippe Wollaert, E.H. Willy Parmentier
              Lector: Erik Van Bockstaele
10.30 u. Merelbeke-centrum, Eucharistieviering voor alle overledenen van de afgelopen maand
10.30 u. Oosterzele-centrum, Dekenale jongeren- en gezinsviering met de Sint-Michielsbeweging. Kindernevendienst met Godly Play.
               Jaarmis voor Martyn Valcke en ouders Gerard Valcke en Julia Moreels